Sony Xperia E4g - Prvé spustenie zariadenia

background image

Prvé spustenie zariadenia

Pri prvom spustení zariadenia sa otvorí sprievodca nastavením, ktorý vám umožní

nakonfigurovať základné nastavenia, prihlásiť sa do online účtov a prispôsobiť zariadenie.

Ak máte napríklad účet Sony Entertainment Network, môžete sa tu doň prihlásiť a hneď

si nastaviť všetko potrebné.

Sprievodcu nastavením môžete spustiť aj neskôr z ponuky Nastavenie.

9

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Zapnutie zariadenia

Pred prvým zapnutím zariadenia je potrebné nabíjať batériu minimálne 30 minút.

1

Stlačte a podržte tlačidlo napájania , kým zariadenie nezačne vibrovať.

2

Pri zobrazení výzvy zadajte kód PIN karty SIM a potom ťuknite na možnosť

.

3

Spustenie zariadenia môže chvíľu trvať.

Kód PIN vašej karty SIM vám dodá mobilný operátor, ale máte možnosť ho neskôr zmeniť

v ponuke Nastavenie. Ak chcete opraviť chybu pri zadávaní kódu PIN karty SIM, ťuknite na

položku

.

Vypnutie zariadenia

1

Stlačte a podržte tlačidlo napájania , kým sa neotvorí ponuka možností.

2

V ponuke možností ťuknite na položku

Vypnúť.

3

Ťuknite na položku

OK.

Vypnutie zariadenia môže chvíľu trvať.