Sony Xperia E4g - Pošiljanje in prejemanje e-poštnih sporočil

background image

Pošiljanje in prejemanje e-poštnih sporočil

1

Prikaz seznama e-poštnih računov in nedavnih map

2

Pisanje novega e-poštnega sporočila

3

Iskanje e-poštnih sporočil

4

Dostop do nastavitev in možnosti

5

Seznam e-poštnih sporočil

Prenos novih e-poštnih sporočil

Ko imate odprt e-poštni nabiralnik, podrsnite navzdol po seznamu sporočil.

Preden želite prenesti nova e-poštna sporočila, preverite, da imate delujočo podatkovno

povezavo. Če želite več informacij o zagotavljanju uspešnih podatkovnih povezav, preberite

Nastavitve interneta in sporočil MMS

na strani 27 .

62

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Branje e-poštnih sporočil

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

E-pošta.

3

Če uporabljate več e-poštnih računov, tapnite

in izberite račun, ki ga želite

preveriti, nato v spustnem meniju tapnite

Prejeto. Če želite hkrati preveriti vse e-

poštne račune, tapnite

in nato

Vse mape »Prejeto«.

4

V e-poštnem nabiralniku se premikajte navzgor in navzdol in tapnite e-poštno

sporočilo, ki ga želite prebrati.

Ustvarjanje in pošiljanje e-poštnega sporočila

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite , nato poiščite in tapnite

E-pošta.

2

Če uporabljate več e-poštnih računov, tapnite

in izberite račun, s katerega

želite poslati e-poštno sporočilo, nato v spustnem meniju tapnite

Prejeto.

3

Tapnite , nato vnesite ime ali e-poštni naslov prejemnika ali tapnite in s

seznama stikov izberite enega ali več prejemnikov.

4

Vnesite zadevo e-pošte in sporočilo ter tapnite .

Odgovarjanje na e-poštno sporočilo

1

V prejeti e-pošti poiščite in tapnite sporočilo, na katerega želite odgovoriti, nato

tapnite

Odgovori ali Odgovori vsem.

2

Vnesite svoj odgovor in tapnite .

Posredovanje e-poštnega sporočila

1

V prejeti e-pošti poiščite in tapnite sporočilo, ki ga želite posredovati, nato tapnite

Naprej.

2

Ročno vnesite e-poštni naslov prejemnika ali pa tapnite in izberite prejemnika s

seznama stikov.

3

Vnesite besedilo sporočila in nato tapnite .

Ogled priloge e-poštnega sporočila

1

Poiščite in tapnite e-poštno sporočilo s prilogo, ki si jo želite ogledati. E-pošto s

prilogami prepoznate po ikoni .

2

Ko se e-poštno sporočilo odpre, tapnite

Naloži. Priloga se začne prenašati.

3

Ko je prenos priloge končan, tapnite

Prikaži.

Shranjevanje pošiljateljevega e-poštnega naslova v imenik

1

Poiščite in tapnite sporočilo v prejeti e-pošti.

2

Tapnite ime pošiljatelja in nato

V redu.

3

Izberite obstoječi stik ali tapnite

Ustvari novo osebo.

4

Uredite podatke o stiku in nato tapnite

Dokončano.