Sony Xperia E4g - Razvrščanje e-poštnih sporočil

background image

Razvrščanje e-poštnih sporočil

Razvrščanje e-poštnih sporočil

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

E-pošta.

3

Če uporabljate več e-poštnih računov, tapnite

in izberite račun, ki ga želite

razvrstiti, nato v spustnem meniju tapnite

Prejeto. Če želite razvrstiti vse svoje e-

poštne račune hkrati, tapnite

, nato tapnite

Vse mape »Prejeto«.

4

Tapnite , nato tapnite

Razvrsti.

5

Izberite možnost razvrščanja.

Iskanje e-pošte

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite , nato poiščite in tapnite

E-pošta.

2

Če uporabljate več e-poštnih računov, tapnite

in izberite ime računa, ki ga

želite preveriti, nato v spustnem meniju tapnite

Prejeto. Če želite preiskati vse

svoje e-poštne račune hkrati, tapnite

, nato tapnite

Vse mape.

3

Tapnite .

4

Vnesite iskano besedilo in tapnite na tipkovnici.

5

Rezultat iskanja je naveden na seznamu, ki je urejen po datumu. Tapnite e-poštno

sporočilo, ki ga želite odpreti.

Ogled vseh map za e-poštni račun

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite , nato poiščite in tapnite

E-pošta.

2

Če uporabljate več e-poštnih računov, tapnite

in izberite račun, ki ga želite

preveriti.

3

Pri računu, ki ga želite preveriti, izberite

Pokaži vse mape.

Brisanje e-poštnega sporočila

V prejeti e-pošti sporočilo, ki ga želite izbrisati, podrsajte v desno.

Premikanje e-poštnega sporočila v drugo mapo

1

V prejeti e-pošti sporočilo, ki ga želite premakniti, podrsajte v levo.

2

Tapnite

Premakni, nato pa izberite mapo.