Sony Xperia E4g - Nastavitve zvoka

background image

Nastavitve zvoka

Preklop med načinom mono in stereo zvoka

1

Ko je odprt radio, pritisnite .

2

Tapnite

Omogoči prostorski zvok.

3

Če želite radio ponovno poslušati v načinu mono zvoka, pritisnite in tapnite

Vsili

mono zvok.

Izbiranje regije radia

1

Ko je odprt radio, pritisnite .

2

Tapnite

Nastavitev regije radia.

3

Izberite eno od možnosti.

Prilagajanje ponazoritev

1

Ko je odprt radio, tapnite .

2

Tapnite

Prikazovalnik.

3

Izberite eno od možnosti.

73

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.