Sony Xperia E4g - Urejanje videoposnetkov s programom Ustvarjalnik filmov

background image

Urejanje videoposnetkov s programom Ustvarjalnik filmov

Urejajte lahko videoposnetke, ki ste jih posneli s kamero. Videoposnetek lahko na primer

skrajšajte na določeno dolžino ali prilagodite hitrost predvajanja videopsnetka. Ko

shranite urejeni videoposnetek, v napravi obdržite prvotno nespremenjeno različico

videoposnetka.

Obrezovanje videoposnetka

1

Med predvajanjem videoposnetka tapnite zaslon, da prikažete orodne vrstice, nato

pa tapnite >

Obreži.

2

Če želite okvir za obrezovanje premakniti na drug del časovnice, se dotaknite roba

okvirja za obrezovanje in ga pridržite ter ga povlecite na želeno mesto, nato pa

tapnite

Uporabi.

3

Če želite shraniti kopijo obrezanega videoposnetka, tapnite

Shrani.

Prilagajanje hitrosti predvajanja videoposnetka

1

Med predvajanjem videoposnetka tapnite zaslon, da prikažete orodne vrstice, nato

pa tapnite >

Hitrost.

2

Izberite možnost in se dotaknite roba časovnice, ga povlecite na želeno možnost

ter tapnite

Uporabi

3

Če želite shraniti kopijo urejenega videoposnetka, tapnite

Shrani.