Sony Xperia E4g - Meni začetnega zaslona v programu Walkman®

background image

Meni začetnega zaslona v programu Walkman®

V meniju začetnega zaslona programa Walkman® je prikazan pregled vseh skladb v

napravi. Tukaj lahko upravljate albume in sezname predvajanja ter razvrščate glasbo po

razpoloženju in tempu s programom SensMe™ channels.

67

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Odpiranje menija na začetnem zaslonu programa Walkman®

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite , nato pa poiščite in tapnite .

2

Povlecite levi rob zaslona proti desni.

Nazaj na začetni zaslon v programu Walkman®

Ko je prikazan meni začetnega zaslona v programu Walkman®, tapnite

Domov.

Ko je prikazan meni začetnega zaslona v programu Walkman®, tapnite zaslon, ki

je desno od menija.

Posodobitev glasbe z najnovejšimi informacijami

1

Na začetnem zaslonu programa Walkman® tapnite .

2

Tapnite

Prenesi informacije o glasbi > Začni. Naprava išče v spletu in prenese

najnovejšo sliko albuma ter informacije o skladbi, ki so na voljo.

Ko prenašate informacije o glasbi se aktivira program SensMe™ channels.

Omogočanje programa SensMe™ channels

Na začetnem zaslonu programa Walkman® tapnite in nato še

Prenesi

informacije o glasbi > Začni.

Za ta program potrebujete mobilno omrežno povezavo ali omrežno povezavo Wi-Fi®.

Urejanje informacij o glasbi

1

V programu Walkman® tapnite .

2

Tapnite

Urejanje infor. o glasbi.

3

Vnesite nove informacije ali spremenite obstoječe.

4

Ko končate, tapnite

Shrani.

Brisanje skladbe

1

Na začetnem zaslonu programa Walkman® poiščite skladbo, ki jo želite izbrisati.

2

Dotaknite se in pridržite naslov skladbe, nato pa na prikazanem seznamu tapnite

Izbriši.

3

Znova tapnite

Izbriši, da potrdite.