Sony Xperia E4g - Ponazoritve

background image

Ponazoritve

Ponazoritve predvajanju glasbe dodajo vizualne učinke. Učinki za vsako skladbo so

odvisni od značilnosti glasbe. Spreminjajo se npr. glede na spremembe v glasnosti

glasbe, ritmu in frekvenci. Spremenite lahko tudi temo ozadja.

Vklop vizualizatorja

1

V programu Walkman® tapnite .

2

Tapnite

Prikazovalnik.

Tapnite zaslon, da preklopite na celozaslonski pogled.

Spreminjanje teme ozadja

1

V programu Walkman® tapnite .

2

Tapnite

Prikazovalnik.

3

Tapnite >

Tema in izberite temo.

69

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.