Sony Xperia E4g - Poslušanje glasbe

background image

Poslušanje glasbe

Uporabite program Walkman® in poslušajte svojo priljubljeno glasbo in zvočne knjige.

1

Odpiranje menija začetnega zaslona v programu Walkman®

2

Iskanje skladb, ki ste jih shranili v napravo

3

Prikaz trenutne čakalne vrste predvajanja

4

Slika albuma (če je na voljo)

5

Tapnite, če želite predvajati prejšnjo skladbo v čakalni vrsti predvajanja

Dotaknite se in pridržite, da trenutno skladbo prevrtite nazaj

6

Predvajanje ali začasna prekinitev skladbe

7

Tapnite, če želite predvajati naslednjo skladbo v čakalni vrsti predvajanja

Dotaknite se in pridržite, da trenutno skladbo prevrtite naprej

8

Naključno predvajanje skladb v trenutni čakalni vrsti predvajanja

9

Ponovitev vseh skladb v trenutni čakalni vrsti predvajanja

10 Kazalec napredka – povlecite indikator ali tapnite vzdolž linije, če želite previti naprej ali nazaj

11 Dolžina trenutne skladbe

66

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

12 Pretečen čas predvajanja trenutne skladbe

Začetni zaslon programa Walkman®

1

Levi rob zaslona povlecite na desno, da odprete meni začetnega zaslona v programu Walkman®

2

Za ogled vsebine se premaknite navzgor ali navzdol

3

Predvajanje skladbe v programu Walkman®

4

Nazaj na zaslon predvajalnika glasbe Walkman®

Predvajanje skladbe v programu Walkman®

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato poiščite ter tapnite .

2

Povlecite levi rob zaslona proti desni.

3

Izberite glasbeno zvrst.

4

Če želite predvajati skladbo, jo tapnite.

Avtorsko zaščitenih elementov morda ne boste mogli predvajati. Preverite, ali imate ustrezna

dovoljenja za vsebino, ki jo nameravate deliti.

Iskanje informacij o skladbi v spletu

Med predvajanjem skladbe v programu Walkman® tapnite podrobnosti albuma in

nato še gumb za neskončnost

.

Gumb za neskončnost

vam omogoča dostop do spletnih virov, ki so povezani s skladbo,

na primer do videoposnetkov v storitvi YouTube™, besedil skladb in podatkov o izvajalcih na

spletnem mestu Wikipedije.

Nastavljanje glasnosti zvoka

Pritisnite tipko za glasnost.

Minimiziranje programa Walkman®

Med predvajanjem skladbe tapnite , da odprete Začetni zaslon. V programu

Walkman® se nadaljuje predvajanje skladbe v ozadju.

Odpiranja programa Walkman®, ko se izvaja v ozadju

1

Med predvajanjem skladbe v ozadju tapnite , da odprete okno z nedavnimi

programi.

2

Tapnite program Walkman®.