Sony Xperia E4g - Prepoznavanje glasbe s programom TrackID™

background image

Prepoznavanje glasbe s programom TrackID™

Uporabite storitev za prepoznavanje glasbe TrackID™ in prepoznajte skladbo, ki jo

slišite. Preprosto posnemite delček skladbe in v le nekaj sekundah boste dobili

informacije o izvajalcu, naslovu in albumu. Skladbe, ki jih prepozna storitev TrackID™,

lahko kupite, na lestvicah TrackID™ pa lahko vidite, kaj iščejo uporabniki funkcije

TrackID™ po vsem svetu. Če želite doseči najboljše rezultate, uporabite storitev

TrackID™ v tihem okolju.

1

Ogled možnosti storitve TrackID™

2

Levi rob zaslona povlecite na desno, da odprete meni začetnega zaslona v storitvi TrackID™

3

Prepoznavanje glasbe, ki jo poslušate

Program in storitev TrackID™ nista podprta v vseh državah/regijah ali v vseh omrežjih in/ali pri

vseh ponudnikih storitev na vseh območjih.

Prepoznavanje glasbe s tehnologijo TrackID™

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

TrackID™, nato pa napravo približajte viru glasbe.

3

Tapnite . Če storitev TrackID™ prepozna skladbo, se rezultat prikaže na

zaslonu.

Če se želite vrniti na začetni zaslon storitve

TrackID™, tapnite .

Meni začetnega zaslona v programu TrackID™

V meniju začetnega zaslona v programu TrackID™ si lahko ogledate pregled skladb, ki

ste jih posneli in prepoznali s storitvijo TrackID™. Tukaj si prav tako lahko ogledate

skladbe glede na trenutne glasbene lestvice in zgodovino iskanja.

70

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

1

Ustvarjanje spletnega profila v storitvi TrackID™

2

Odpiranje programa TrackID™

3

Ogled zgodovine rezultatov iskanja

4

Ogled trenutnih glasbenih lestvic

Ogled informacij o izvajalcu skladbe

Ko program

TrackID™ prepozna skladbo, tapnite Pod. o izvaj..

Brisanje skladbe iz zgodovine skladb

1

Odprite program

TrackID™ in tapnite Zgodovina.

2

Dotaknite se skladbe, ki jo želite izbrisati, in jo pridržite, nato pa tapnite

Izbriši.

71

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.