Sony Xperia E4g - Izbira mobilnega omrežja

background image

Izbira mobilnega omrežja

Naprava samodejno preklaplja med mobilnimi omrežji glede na to, katera so na voljo na

vaši trenutni lokaciji. Napravo lahko nastavite tudi ročno tako, da uporabi določen način

mobilnega omrežja, na primer LTE, WCDMA ali GSM.

31

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Izbiranje omrežnega načina

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Več ... > Mobilna omrežja.

3

Tapnite

Omrežni način in izberite omrežni način.

Ročno izbiranje drugega omrežja

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Več ... > Mobilna omrežja > Omrežni operaterji.

3

Tapnite

Način iskanja, nato izberite Ročno.

4

Izberite omrežje.

Če omrežje izberete ročno, naprava ne bo iskala drugega, tudi če se premaknete zunaj dosega

ročno izbranega omrežja.

Aktiviranje samodejnega izbiranja omrežja

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Več ... > Mobilna omrežja > Omrežni operaterji.

3

Tapnite

Način iskanja > Samodejna izbira.