Sony Xperia E4g - Nadzor uporabe podatkov

background image

Nadzor uporabe podatkov

Spremljate lahko količino podatkov, ki so bili v določenem obdobju preneseni v napravo

ali iz nje prek mobilne podatkovne povezave ali povezave Wi-Fi®. Ogledate si lahko na

primer količino podatkov, ki jih uporabljajo posamezni programi. Za podatke, prenesene

30

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

prek mobilne podatkovne povezave, lahko nastavite tudi opozorila in omejitve za

uporabo podatkov, da preprečite dodatne stroške.

S prilagoditvijo nastavitev uporabe podatkov boste lažje nadzorovali uporabo podatkov,

vendar s tem ne morete preprečiti dodatnih stroškov.

Vklop ali izklop prenosa podatkov

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Prenos podatkov.

3

Prenos podatkov vklopite oz. izklopite tako, da povlečete drsnik poleg možnosti

Mobilnih prenos podatkov.

Če je prenos podatkov izklopljen, lahko naprava še vedno vzpostavi povezavo prek Wi-Fi® in

Bluetooth®.

Nastavitev opozorila o prenosu podatkov

1

Prepričajte se, da je vklopljen prenos podatkov prek mobilnega omrežja.

2

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

3

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Prenos podatkov.

4

Stopnjo opozorila nastavite tako, da povlečete opozorilno črto na želeno vrednost.

Ko se količina prenosa podatkov približa stopnji, ki ste jo nastavili, boste prejeli

opozorilo.

Nastavitev omejitve za prenos podatkov prek mobilnega omrežja

1

Prepričajte se, da je vklopljen prenos podatkov prek mobilnega omrežja.

2

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

3

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Prenos podatkov.

4

Potrdite polje

Omeji prenos mob. podatkov, če še ni označeno, nato pa tapnite V

redu.

5

Če želite nastaviti omejitev prenosa podatkov prek mobilnega omrežja, povlecite

ustrezno črto na želeno vrednost.

Ko boste dosegli nastavljeno omejitev, se bo prenos podatkov prek mobilnega omrežja v

napravi samodejno izključil.

Nadzor prenosa podatkov prek mobilnega omrežja za posamezne programe

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Prenos podatkov.

3

Poiščite želeni program in ga tapnite.

4

Potrdite polje

Omejitev podatkov v ozadju.

5

Za dostop do posebnih nastavitev za program (če so na voljo) tapnite

Ogled

nastavitev programa in spremenite, kar želite.

Če spremenite povezane nastavitve prenosa podatkov, to lahko vpliva na delovanje

posameznih programov.

Ogled podatkov, prenesenih prek povezave Wi-Fi®

1

Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Prenos podatkov.

3

Tapnite in potrdite polje

Prikaz upor. podat. Wi-Fi, če še ni potrjeno.

4

Tapnite zavihek

Wi-Fi.