Sony Xperia E4g - Wi-Fi®

background image

Wi-Fi®

Uporabite povezave Wi-Fi® za brskanje v internetu, prenašanje programov ali pošiljanje

in prejemanje e-poštnih obvestil. Potem ko vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi®, si

vaša naprava omrežje zapomni in samodejno vzpostavi povezavo z njim, ko boste

naslednjič v dosegu tega omrežja.
Pri nekaterih omrežjih Wi-Fi® se boste morali prijaviti na spletno stran, preden ga boste

lahko začeli uporabljati. Če želite več informacij ,se obrnite na ustreznega skrbnika

omrežja Wi-Fi®.
Omrežja Wi-Fi®, ki so na voljo, so lahko odprta ali zavarovana:

Odprta omrežja prepoznate po ikoni zraven imena omrežja Wi-Fi®.

Varovana omrežja pa po ikoni zraven imena omrežja Wi-Fi®.

Nekatera omrežja Wi-Fi® niso prikazana na seznamu razpoložljivih omrežij, saj ne oddajajo

svojega omrežnega imena (SSID). Če poznate ime omrežja, ga na seznam razpoložljivih

omrežij Wi-Fi® lahko dodate ročno.

Vklop funkcije Wi-Fi®

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve.

3

Drsnika poleg

Wi-Fi povlecite desno, da vklopite funkcijo Wi-Fi®.

Omogočanje povezave Wi-Fi® lahko traja nekaj sekund.

Samodejno vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi®

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve.

3

Tapnite

Wi-Fi. Prikazana so omrežja Wi-Fi®, ki so na voljo.

4

Tapnite omrežje Wi-Fi®, s katerim se želite povezati. Pri zavarovanih omrežjih

vnesite ustrezno geslo. Ko vzpostavite povezavo, se v vrstici stanja prikaže ikona

.

Če želite poiskati nova razpoložljiva omrežja, tapnite in nato tapnite

Pregled. Če povezave z

omrežjem

Wi-Fi ne morete vzpostaviti, glejte ustrezne nasvete za odpravljanje težav za svojo

napravo na

www.sonymobile.com/support/

.

28

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Ročno dodajanje omrežja Wi-Fi®

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Wi-Fi.

3

Tapnite .

4

Vnesite podatke

Ime omrežja (SSID).

5

Če želite izbrati vrsto varnosti, tapnite polje

Varnost.

6

Po potrebi vnesite geslo.

7

Če želite urediti dodatne možnosti, kot so nastavitve IP in strežnika proxy, potrdite

polje

Prikaz dodatnih možnosti in uredite po želji.

8

Tapnite

Shrani.

Obnite se na skrbnika omrežja Wi-Fi®, naj vam da SSID in geslo omrežja.

Močnejši signal Wi-Fi®

Signal Wi-Fi® lahko izboljšate na več načinov:

Napravo postavite bližje dostopni točki Wi-Fi®.

Dostopno točko Wi-Fi® postavite na mesto, kjer ni ovir ali motenj.

Ne prekrivajte območja antene Wi-Fi® v napravi (označeno območje na sliki).

Nastavitve Wi-Fi®

Ko imate vzpostavljeno povezavo z omrežjem Wi-Fi® ali ko so v vaši bližini na voljo

omrežja Wi-Fi®, si lahko ogledate njihovo stanje. Napravo lahko nastavite tudi tako, da

vas obvesti, ko zazna odprto omrežje Wi-Fi®.
Če nimate vzpostavljene povezave z omrežjem Wi-Fi®, naprava za dostop do interneta

uporablja mobilno podatkovno povezavo (če ste jo v napravi nastavili in omogočili). Če

dodate pravilnik stanja pripravljenosti za povezave Wi-Fi®, lahko določite, kdaj želite

preklopiti iz omrežja Wi-Fi® na mobilno podatkovno povezavo.

Omogočanje obvestil omrežja Wi-Fi®

1

Vklopite funkcijo Wi-Fi®, če še ni vklopljena.

2

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

3

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Wi-Fi.

4

Pritisnite .

5

Tapnite

Dodatno.

6

Označite potrditveno polje

Obvestila o omrežjih.

Prikazovanje podrobnih informacij o povezanem omrežju Wi-Fi®

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Wi-Fi.

3

Tapnite omrežje Wi-Fi®, s katerim imate trenutno vzpostavljeno povezavo.

Prikazane so podrobne informacije o omrežju.

29

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Dodajanje pravilnika za način spanja za Wi-Fi®

1

ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Wi-Fi.

3

Tapnite in nato še

Napredno> V nač. spanja je Wi-Fi vklopljen.

4

Izberite eno od možnosti.