Sony Xperia E4g - Dodajanje zemljepisnega položaja fotografijam

background image

Dodajanje zemljepisnega položaja fotografijam

Če želite fotografijam pri snemanju dodati zemljepisni položaj (zemljepisno oznako),

vklopite zemljepisno označevanje. Zemljepisna lokacija se določi s pomočjo brezžičnih

omrežij ali tehnologije GPS.
Če se na zaslonu kamere prikaže simbol , je zemljepisno označevanje vklopljeno,

vendar zemljepisnega položaja ni bilo mogoče najti. Če se prikaže simbol , je

zemljepisno označevanje vklopljeno in zemljepisni položaj na voljo, fotografiji pa lahko

dodate zemljepisno oznako. Če se ne prikaže nobeden od teh dveh simbolov, je

zemljepisno označevanje izklopljeno.

Vklop zemljepisnih oznak

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Tapnite

Nastavitve > Lokacija.

3

Drsnik poleg možnosti

Lokacija povlecite na desno.

4

Aktivirajte kamero.

5

Tapnite in nato še .

6

Drsnik poleg možnosti

Zemljepisni podatki povlecite na desno.