Sony Xperia E4g - Fotografiranje in snemanje videoposnetkov

background image

Fotografiranje in snemanje videoposnetkov

1

Povečava ali pomanjšava

2

Glavni zaslon kamere

3

Ogled fotografij in videoposnetkov

4

Snemanje fotografij ali videoizrezkov

5

Vrnitev na prejšnji korak ali izhod iz kamere

6

Spreminjanje nastavitev za način zajema

7

Dostop do nastavitev in bližnjic kamere

8

Sprednja kamera

Fotografiranje pri zaklenjenem zaslonu

1

Če želite aktivirati zaslon, na kratko pritisnite tipko za vklop .

2

Aktivirajte kamero, tako da se dotaknete ikone in jo pridržite ter jo nato

povlecite navzgor.

3

Ko se zažene program Kamera, tapnite .

Fotografiranje z dotikom zaslona

1

Aktivirajte kamero.

2

Tapnite in nato .

3

Drsnik poleg možnosti

Zajem na dotik povlecite na desno.

4

Usmerite kamero proti predmetu.

5

Če želite aktivirati samodejno ostenje, se dotakniti točke na zaslonu in jo pridržite.

Ko se okvir ostrenja obarva modro, umaknite prst in posnemite fotografijo.

Fotografiranje s tapom gumba kamere na zaslonu

1

Vključite kamero.

2

Usmerite kamero proti predmetu.

3

Tapnite gumb kamere na zaslonu. Naprava posname fotografijo, takoj ko

umaknete prst z zaslona.

Snemanje avtoportreta s sprednjo kamero

1

Aktivirajte kamero.

2

Tapnite

.

3

Če želite posneti fotografijo, tapnite gumb kamere na zaslonu . Fotografija se

posname, takoj ko umaknete prst z zaslona.

Uporaba bliskavice fotoaparata

1

Ko je kamera vklopljena, tapnite .

2

Izberite želeno nastavitev bliskavice.

3

Posnemite fotografijo.

74

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Uporaba funkcije povečave/pomanjšave

Ko je odprta kamera, pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol.

Ko je kamera odprta, s prstoma strnite ali razširite zaslon kamere.

Snemanje videoposnetkov

1

Aktivirajte kamero.

2

Usmerite kamero proti predmetu.

3

Tapnite , da začnete snemati.

4

Če želite začasno prekiniti snemanje, tapnite . Če želite nadaljevati snemanje,

tapnite .

5

Če želite ustaviti snemanje, tapnite .

Fotografiranje med snemanjem videoposnetka

Če želite med snemanjem videoposnetka posneti fotografijo, tapnite . Fotografija

se posname, takoj ko umaknete prst z zaslona.

Prikaz fotografij in videoposnetkov

1

Aktivirajte kamero in tapnite sličico, da odprete fotografijo ali videoposnetek.

2

Za prikaz fotografij in videoposnetkov podrsajte levo ali desno.

Brisanje fotografije ali posnetega videoposnetka

1

Poiščite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite izbrisati.

2

Tapnite zaslon, da prikažete .

3

Tapnite .

4

Tapnite

Izbriši, da potrdite.