Sony Xperia E4g - Nastavitve fotoaparata

background image

Nastavitve fotoaparata

Prilagajanje nastavitev fotoaparata

1

Aktivirajte kamero.

2

Če želite prikazati vse nastavitve, tapnite .

3

Izberite nastavitev,ki jo želite prilagoditi, in jo po želji uredite.

Pregled nastavitev fotoaparata

Ločljivost

Preden posnamete fotografijo, izberite želeno ločljivost slik in razmerje širina/višina. Za

fotografijo z višjo ločljivostjo potrebujete več pomnilnika.

79

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

5MP

2560×1920(4:3)

Ločljivost 5 milijonov slikovnih pik z razmerjem širina/višina 4:3. Primerno za fotografije, ki si jih želite ogledati

na zaslonih, ki niso širokozaslonski, ali jih natisniti v veliki ločljivosti.

3MP

2560×1440(16:9)

Ločljivost 3 milijonov slikovnih pik z razmerjem širina/višina 16:9. Primerno za fotografije, ki si jih želite ogledati

na širokozaslonskih zaslonih.

2MP

1920×1088(16:9)

Ločljivost 2 milijonov slikovnih pik z razmerjem širina/višina 16:9. Primerno za fotografije, ki si jih želite ogledati

na širokozaslonskih zaslonih.

2MP

1600×1200(4:3)

Ločljivost 2 milijonov slikovnih pik z razmerjem širina/višina 4:3. Primerno za fotografije, ki si jih želite ogledati

na zaslonih, ki niso širokozaslonski, ali jih natisniti v veliki ločljivosti.

VGA

640×480(4:3)

Oblika zapisa VGA z razmerjem širina/višina 4:3.

Ta nastavitev je na voljo le v načinu zajema

Ročno.

Samosprožilec

S samosprožilcem lahko posnamete fotografijo, ne da bi držali napravo. To funkcijo

uporabite za snemanje samoportretov ali skupinskih fotografij, na katerih je lahko vsakdo.

Samosprožilec lahko uporabite tudi za to, da preprečite tresenje kamere.

Vklop (10 s)

Nastavite zamik za 10 s, torej ko tapnete zaslon kamere in dokler fotografija ni posneta.

Vklop (2 s)

Nastavite zamik za 2 s, torej ko tapnete zaslon kamere in dokler fotografija ni posneta.

Izklopljeno

Snemanje fotografije se začne, ko tapnete zaslon kamere.

Smile Shutter™

Če želite določiti, na kakšen nasmeh se kamera odzove, preden posname fotografijo,

uporabite funkcijo Smile Shutter™.

Način ostrenja

Funkcija ostrenja nadzira, kateri del fotografije bo oster. Ko je vključeno stalno

samodejno ostrenje, kamera še naprej prilagaja ostrenje tako, da območje znotraj

barvnega okvirja izostritve ostane izostreno.

Enkratno sam. ostrenje

Kamera samodejno izostri izbrani predmet snemanja. Stalno samodejno ostrenje je vklopljeno. Dotaknite se in

pridržite zaslon kamere, dokler se rumeni okvir za izostritev ne spremeni v modrega, kar označuje, da je

izostritev nastavljena. Fotografija se posname, ko spustite prst.

Zaznavanje obraza

Kamera samodejno zazna do pet obrazov, ki jih označujejo okvirji na zaslonu. Kamera samodejno izostri

najbližji obraz. Izberete lahko tudi obraz, ki ga želite izostriti, in sicer tako, da obraz tapnete na zaslonu. Ko

tapnete zaslon kamere, moder okvir prikazuje, kateri obraz je izbran in izostren. Zaznavanja obraza ni mogoče

uporabiti za vse vrste prizorišč. Stalno samodejno ostrenje je vklopljeno.

Ostrenje na dotik

Dotaknite se območja na zaslonu kamere, ki ga želite izostriti. Stalno samodejno ostrenje je izklopljeno.

Dotaknite se in pridržite zaslon kamere, dokler se rumeni okvir za izostritev ne spremeni v modrega, kar

označuje, da je izostritev nastavljena. Fotografija se posname, ko spustite prst.

Sledenje predmeta

V iskalu izberete predmet tako, da se ga dotaknete, kamera pa mu nato sledi.

Ta nastavitev je na voljo le v načinu zajema

Ročno.

80

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

HDR

Nastavitev HDR (fotografija z visokim dinamičnim razponom) uporabite za fotografiranje

pri močni osvetlitvi v ozadju ali v pogojih z ostrim kontrastom. HDR kompenzira izgubo

podrobnosti in omogoča sliko, na kateri so vidni tako temni kot tudi svetli deli.

Ta nastavitev je na voljo le v načinu zajema

Ročno.

ISO

Zamegljenost slike, ki je nastala zaradi temnih pogojev ali premikajočih se predmetov,

lahko zmanjšate tako, da povečate občutljivost ISO.

Samodejno

Samodejno nastavi občutljivost ISO.

100

Občutljivost ISO nastavi na 100.

200

Občutljivost ISO nastavi na 200.

400

Občutljivost ISO nastavi na 400.

800

Občutljivost ISO nastavi na 800.

1600

Občutljivost ISO nastavi na 1600.

Ta nastavitev je na voljo le v načinu fotografiranja

Ročno.

Merjenje svetlobe

Ta funkcija z merjenjem svetlobe, ki pada na sliko, ki jo želite posneti, samodejno določi

dobro uravnoteženo osvetlitev.

Sredina

Prilagodi osvetlitev glede na središče slike.

Povprečje

Izračuna osvetlitev glede na količino svetlobe, ki pada na celotno sliko.

Točka

Prilagodi osvetlitev na zelo malem delu slike, ki jo želite posneti.

Ta nastavitev je na voljo le v načinu zajema

Ročno.

Stabilizator slike

Pri snemanju fotografije je napravo včasih težko držati pri miru. Stabilizator vam pomaga

tako, da odpravi posledice rahlega premikanja roke.

Ta nastavitev je na voljo le v načinu zajema

Ročno.

Predogled

Fotografije ali videoposnetke si lahko predogledate takoj zatem, ko jih posnamete.

Neomejeno

Predogled fotografije ali videoposnetka se prikaže, ko ga posnamete.

5 sekund

Predogled fotografije ali videoposnetka se prikaže za 5 sekund, ko ga posnamete.

3 sekunde

Predogled fotografije ali videoposnetka se prikaže za 3 sekunde, ko ga posnamete.

Uredi

81

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Ko posnamete fotografijo ali videoposnetek, se ta odpre v načinu za urejanje.

Izklopljeno

Ko posnamete fotografijo ali videoposnetek, se ta shrani, predogled pa ni na voljo.

Prepoznavanje obrazov

Program Kamera lahko prepozna obraze, tako da iskalo samodejno izostri prikazane

obraze.

Bliskavica

Bliskavico pri snemanju fotografij uporabite, kadar so pogoji osvetlitve slabi ali pa je

osvetljeno ozadje. Ko na zaslonu kamere tapnete ikono bliskavice , so na voljo te

možnosti:

Samodejno

Kamera samodejno določi, ali pogoji osvetlitve zahtevajo uporabo bliskavice.

Vklopi bliskavico

Če je ozadje svetlejše od motiva, uporabite to nastavitev. S tem se znebite neželenih temnih senc.

Zmanjš. uč. rdečih oči

Zmanjša učinek rdečih oči pri snemanju fotografij.

Izklopljeno

Bliskavica je izklopljena. Včasih je kakovost fotografije boljša brez bliskavice, tudi če so svetlobni pogoji

slabi. Za uspešno fotografiranje brez bliskavice morate imeti mirno roko. Če se želite izogniti zamegljeni

fotografiji, uporabite samosprožilec.

Svetilka

Pri snemanju fotografij se vklopi bakla ali lučka kamere.

Izbira prizorišča

S funkcijo izbire prizorišča lahko hitro nastavite kamero za pogoste prizore z vnaprej

oblikovanimi prizorišči. Kamera namesto vas določi številne nastavitve, ki so ustrezne za

določeno prizorišče, in tako zagotovi najboljšo kakovost fotografije.

Izklopljeno

Funkcija izbire prizorišča je izklopljena in lahko običajno fotografirate.

Nežna polt

Fotografirajte obraze z učinkom izboljšane lepote.

Mehko fotografiranje

Uporabljajte za fotografije s svetlim ozadjem.

Prep. zamazanosti zaradi gibanja

Uporabljajte za minimiziranje tresenja kamere, ko fotografirate v slabše osvetljenem okolju.

Pokrajina

Uporabljajte za ležeče fotografije. Kamera izostri oddaljene predmete.

Popravljanje osvetlitve HRD

Uporabljajte za izboljšanje podrobnosti na zelo kontrastnih posnetkih. Vgrajeno popravljanje osvetlitve

v ozadju analizira sliko in jo samodejno prilagodi ter tako omogoča odlično osvetljen posnetek.

Nočni portret

Uporabljajte za fotografiranje portretov ponoči ali v slabo osvetljenih okoljih. Zaradi daljšega časa

osvetlitve morate kamero držati pri miru ali pa jo postaviti na trdno površino.

Nočni prizor

Uporabljajte za nočne fotografije ali v slabo osvetljenih okoljih. Zaradi daljšega časa osvetlitve morate

kamero držati pri miru ali pa jo postaviti na trdno površino.

Prostoročni mrak

Uporabljajte za fotografije pri majhni svetlobi brez stojala in z zmanjšanim šumom ter zameglitvijo.

Visoka občutljivost

Uporabljajte za fotografije brez bliskavice v slabo osvetljenih okoljih. Zmanjša zameglitev.

Gurman

Uporabljajte za fotografije hrane pri jasni svetlobi.

82

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Hišni ljubljenček

Uporabljajte za fotografije ljubljenčkov. Zmanjša zameglitev in učinek rdečih oči.

Plaža

Uporabljajte za fotografije obale ali jezera.

Sneg

Uporabljajte v svetlih okoljih, da se izognete preosvetljenim fotografijam.

Zabava

Uporabljajte za fotografiranje v notranjih slabo osvetljenih okoljih. Prizorišče izkoristi notranjo svetlobo

ozadja ali sveč. Zaradi daljšega časa osvetlitve morate kamero držati pri miru ali pa jo postaviti na

trdno površino.

Šport

Uporabljajte za fotografiranje hitro premikajočih se predmetov. Kratek čas osvetlitve zmanjša

zamegljenost zaradi gibanja.

Dokument

Uporabljajte za fotografiranje besedil ali risb. S tem povečate in izostrite kontrast fotografije.

Ognjemet

Uporabljajte za fotografiranje ognjemetov v vsem sijaju.

Ta nastavitev je na voljo le v načinu zajema

Ročno.