Sony Xperia E4g - Nastavitve videokamere

background image

Nastavitve videokamere

Prilagajanje nastavitev videokamere

1

Vključite kamero.

2

Tapnite eno od ikon za nastavitve na zaslonu.

3

Če želite prikazati vse nastavitve, tapnite .

4

Izberite nastavitev, ki jo želite prilagoditi, nato pa jo spremenite.

Pregled nastavitev videokamere

Ločljivost videoposnetkov

Prilagodite ločljivost videoposnetkov različnim oblikam zapisov.

Polni HD

1920×1088(16:9)

Oblika zapisa Full HD (Full Hugh Definition) z razmerjem širina/višina 16:9.

HD

1280×720(16:9)

Oblika zapisa HD (visoka ločljivost) z razmerjem širina/višina 16:9.

VGA

640×480(4:3)

Oblika zapisa VGA z razmerjem širina/višina 4:3.

Sporočilo MMS

Snemanje videoposnetkov, ki so primerni za pošiljanje sporočil MMS. Čas snemanja za to obliko zapisa

videoposnetka je omejen, tako da ga je mogoče poslati prek sporočila MMS.

Te nastavitve so na voljo le v načinu zajema

Ročno.

Samosprožilec

S samosprožilcem lahko posnamete videoposnetke, ne da bi držali napravo. Uporabljajte

ga za snemanje videoposnetkov skupine, kjer so lahko prikazani vsi. Samosprožilec

lahko uporabite tudi za to, da se izognete tresenju kamere med snemanjem

videoposnetka.

Vklop (10 s)

Nastavite zamik za 10 s, torej ko tapnete zaslon kamere in dokler se video ne začne snemati.

Vklop (2 s)

83

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Nastavite zamik za 2 s, torej ko tapnete zaslon kamere in dokler se video ne začne snemati.

Izklopljeno

Snemanje videoposnetka se začne, takoj ko tapnete zaslon kamere.

Smile Shutter™ (videoposnetek)

Če želite določiti, na kakšen nasmeh se kamera odzove, preden posname fotografijo,

uporabite funkcijo Smile Shutter™.

Način ostrenja

Nastavitev ostrenja nadzira, kateri del videoposnetka bo izostren. Ko je vključeno stalno

samodejno ostrenje, kamera še naprej prilagaja ostrenje tako, da območje znotraj belega

okvirčka izostritve ostane izostreno.

Enkratno sam. ostrenje

Kamera samodejno izostri izbrani predmet snemanja. Stalno samodejno ostrenje je vklopljeno.

Zaznavanje obraza

Kamera samodejno zazna do pet obrazov, ki jih označujejo okvirji na zaslonu. Kamera samodejno izostri

najbližji obraz. Izberete lahko tudi obraz, ki ga želite izostriti, in sicer tako, da obraz tapnete na zaslonu. Ko

tapnete zaslon kamere, rumen okvir prikazuje, kateri obraz je izbran in izostren. Zaznavanja obraza ni mogoče

uporabiti za vse vrste prizorišč. Stalno samodejno ostrenje je vklopljeno.

Sledenje predmeta

V iskalu izberete predmet tako, da se ga dotaknete, kamera pa mu nato sledi.

Ta nastavitev je na voljo le v načinu zajema

Ročno.

Merjenje svetlobe

Ta funkcija z merjenjem svetlobe, ki pada na sliko, ki jo želite posneti, samodejno določi

dobro uravnoteženo osvetlitev.

Sredina

Prilagodi osvetlitev glede na središče slike.

Povprečje

Izračuna osvetlitev glede na količino svetlobe, ki pada na celotno sliko.

Točka

Prilagodi osvetlitev na zelo malem delu slike, ki jo želite posneti.

Ta nastavitev je na voljo le v načinu zajema

Ročno.

Stabilizator videoposnetka

Pri snemanju videoposnetka je napravo včasih težko držati pri miru. Stabilizator vam

pomaga tako, da odpravi posledice rahlega premikanja roke.

Mikrofon

Izberite, ali želite med snemanjem videoposnetka zajemati tudi zvoke iz okolice.

Predogled

Takoj ko posnamete videoposnetek, lahko prikažete njegov predogled.

Vklopljeno

Predogled videoposnetka se prikaže, ko ga ga posnamete.

Uredi

Ko ga posnamete, se videoposnetek odpre v načinu za urejanje.

Izklopljeno

Ko posnamete videoposnetek, se shrani brez predogleda.

84

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Bliskavica

Uporabite bliskavico za snemanje videoposnetkov pri slabi svetlobi in osvetlitvi v ozadju.

Ikona bliskavice videa je na voljo le na zaslonu videokamere. Včasih je lahko kakovost

videoposnetka boljša brez osvetlitve, tudi če so pogoji osvetlitve slabi.

Vklopljeno

Izklopljeno

Izbira prizorišča

S funkcijo izbire prizorišča lahko hitro nastavite kamero za pogoste prizore z vnaprej

oblikovanimi videoprizorišči. Kamera namesto vas določi številne nastavitve, ki so

ustrezne za določeno prizorišče, in tako zagotovi najboljšo kakovost videoposnetka.

Izklopljeno

Funkcija izbire prizorišča je izklopljena in lahko običajno snemate videoposnetke.

Mehko fotografiranje

Uporabljajte za snemanje videoposnetkov s svetlim ozadjem.

Pokrajina

Uporabljajte za videoposnetke pokrajin. Kamera izostri oddaljene predmete.

Noč

Če je vklopljena, funkcija poveča občutljivost na svetlobo. Uporabljajte v slabo osvetljenih okoljih.

Videoposnetki hitro premikajočih se predmetov bodo morda zamegljeni. Roko zadržite pri miru ali pa

uporabite stojalo. Če so pogoji osvetlitve dobri, izklopite nočni način, saj boste s tem izboljšali

kakovost videoposnetka.

Plaža

Uporabite za videoposnetke obale ali jezera.

Sneg

Uporabljajte v svetlih okoljih, da se izognete videoposnetkom s predolgim časom odprtja zaslonke.

Šport

Uporabljajte za videoposnetke hitro premikajočih se predmetov. Kratek čas osvetlitve zmanjša

zamegljenost zaradi gibanja.

Zabava

Uporabljajte za videoposnetke v notranjih slabo osvetljenih okoljih. Prizorišče izkoristi notranjo svetlobo

ozadja ali sveč. Videoposnetki hitro premikajočih se predmetov bodo morda zamegljeni. Roko zadržite

pri miru ali pa uporabite stojalo.

Ta nastavitev je na voljo le v načinu zajema

Ročno.

85

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.