Sony Xperia E4g - Kazalo

background image

Kazalo

Uvod...............................................................................................6

O teh navodilih za uporabo..................................................................6
Pregled naprave..................................................................................6
Sestavljanje......................................................................................... 7
Zaščita zaslona................................................................................... 9
Prvi zagon naprave..............................................................................9
Zakaj potrebujem račun Google™?...................................................10
Polnjenje naprave..............................................................................10

Osnove......................................................................................... 12

Uporaba zaslona na dotik..................................................................12
Zaklepanje in odklepanje zaslona...................................................... 14
Začetni zaslon................................................................................... 14
Zaslon s programi............................................................................. 16
Krmarjenje med programi..................................................................17
Programčki....................................................................................... 17
Gradniki............................................................................................ 18
Bližnjice in mape............................................................................... 19
Ozadja in teme.................................................................................. 20
Zajem zaslona................................................................................... 21
Stanje in obvestila............................................................................. 21
Ikone v vrstici stanja.......................................................................... 22
Pregled programov........................................................................... 24

Prenašanje programov................................................................. 26

Prenašanje programov iz trgovine Google Play™.............................. 26
Prenašanje programov iz drugih virov................................................ 26

Internet in omrežja........................................................................27

Brskanje po spletu............................................................................ 27
Nastavitve interneta in sporočil MMS ................................................27
Wi-Fi® ............................................................................................. 28
Souporaba mobilne podatkovne povezave........................................30
Nadzor uporabe podatkov................................................................ 30
Izbira mobilnega omrežja...................................................................31
Navidezna zasebna omrežja (VPN).................................................... 32

Sinhroniziranje podatkov v napravi.............................................. 33

Sinhroniziranje spletnih računov........................................................ 33
Sinhroniziranje računa Microsoft® Exchange ActiveSync®................33

Osnovne nastavitve......................................................................35

Dostop do nastavitev........................................................................ 35
Zvok, način zvonjenja in glasnost...................................................... 35

2

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Zaščita kartice SIM ...........................................................................36
Nastavitve zaslona............................................................................ 37
Sanjarjenje........................................................................................ 37
Zaklepanje zaslona............................................................................38
Nastavitve jezika................................................................................39
Datum in čas.....................................................................................40
Izboljšanje izhodnega zvoka.............................................................. 40

Vnašanje besedila........................................................................ 42

Zaslonska tipkovnica.........................................................................42
Telefonska tipkovnica........................................................................43
Vnašanje besedila z govorom............................................................44
Urejanje besedila...............................................................................44
Prilagajanje tipkovnice Xperia............................................................ 45

Klicanje.........................................................................................46

Klicanje............................................................................................. 46
Prejemanje klicev.............................................................................. 47
Trenutni klici...................................................................................... 49
Uporaba dnevnika klicev................................................................... 49
Posredovanje klicev...........................................................................50
Omejevanje klicev..............................................................................50
Več klicev..........................................................................................51
Konferenčni klici................................................................................ 51
Telefonski predal............................................................................... 52
Klici v sili............................................................................................52

Imenik ..........................................................................................53

Prenašanje stikov.............................................................................. 53
Iskanje in ogled stikov....................................................................... 54
Dodajanje in urejanje stikov............................................................... 55
Dodajanje medicinskih informacij in informacij za klic v sili..................56
Priljubljene in skupine........................................................................ 57
Pošiljanje podatkov za stik................................................................ 58
Preprečevanje podvojenih vnosov v programu Imenik....................... 58
Varnostno kopiranje stikov................................................................ 58

Sporočanje in pogovor.................................................................59

Branje in pošiljanje sporočil............................................................... 59
Razvrščanje sporočil......................................................................... 60
Vzpostavljanje klica iz sporočila......................................................... 61
Možnosti sporočanja......................................................................... 61
Neposredno sporočanje in videoklepet..............................................61

E-pošta.........................................................................................62

Nastavitev e-pošte............................................................................ 62
Pošiljanje in prejemanje e-poštnih sporočil.........................................62

3

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Podokno za predogled e-pošte.........................................................63
Razvrščanje e-poštnih sporočil..........................................................64
Nastavitve e-poštnega računa...........................................................64
Gmail™.............................................................................................65

Glasba ......................................................................................... 66

Prenašanje glasbe v napravo ............................................................66
Poslušanje glasbe............................................................................. 66
Meni začetnega zaslona v programu Walkman®...............................67
Seznami predvajanja......................................................................... 68
Souporaba glasbe.............................................................................69
Izboljšanje zvoka............................................................................... 69
Ponazoritve ...................................................................................... 69
Prepoznavanje glasbe s programom TrackID™.................................70

FM-radio.......................................................................................72

Poslušanje radia................................................................................72
Priljubljene radijske postaje................................................................73
Nastavitve zvoka............................................................................... 73

Kamera......................................................................................... 74

Fotografiranje in snemanje videoposnetkov....................................... 74
Zaznavanje obraza............................................................................ 75
Funkcija Smile Shutter™ za fotografiranje nasmehov na obrazih....... 75
Dodajanje zemljepisnega položaja fotografijam.................................. 76
Splošne nastavitve kamere................................................................76
Nastavitve fotoaparata...................................................................... 79
Nastavitve videokamere.................................................................... 83

Fotografije in videoposnetki v programu Album.......................... 86

Ogled fotografij in videoposnetkov.....................................................86
Souporaba in upravljanje fotografij in videoposnetkov........................87
Urejanje fotografij v programu Urejevalnik fotografij............................88
Urejanje videoposnetkov s programom Ustvarjalnik filmov.................89
Skrivanje fotografij in videoposnetkov................................................ 89
Meni začetnega zaslona v programu Album...................................... 90
Ogled fotografij na zemljevidu............................................................91

Videoposnetki...............................................................................93

Predvajanje videoposnetkov s programom Filmi................................ 93
Prenašanje videoposnetkov v napravo ............................................. 94
Upravljanje videovsebine................................................................... 94

Povezljivost.................................................................................. 95

Brezžično zrcaljenje zaslona naprave na televizor.............................. 95
Souporaba vsebine z napravo z oznako DLNA Certified™................ 95
Brezžična tehnologija Bluetooth®......................................................98

4

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Pametni programi in funkcije, s katerimi boste prihranili čas.....101

Nadzor dodatkov in nastavitev s programom Smart Connect..........101

Potovanja in zemljevidi...............................................................103

Uporaba lokacijskih storitev.............................................................103
Google Zemljevidi™ in krmarjenje....................................................103
Uporaba prenosa podatkov na potovanju........................................104
Način za letenje...............................................................................105

Koledar in alarm......................................................................... 106

Koledar........................................................................................... 106
Alarm in ura.....................................................................................107

Podpora in vzdrževanje..............................................................109

Podpora za vašo napravo............................................................... 109
Orodja računalnika.......................................................................... 109
Posodabljanje naprave.................................................................... 110
Iskanje izgubljene naprave ..............................................................111
Iskanje identifikacijske številke naprave............................................112
Upravljanje baterije in porabe.......................................................... 112
Pomnilnik in uporaba.......................................................................114
Upravljanje datotek z računalnikom................................................. 115
Varnostno kopiranje in obnavljanje vsebine......................................116
Izvajanje diagnostičnih preskusov v napravi..................................... 118
Vnovični zagon in ponastavitev naprave.......................................... 119
Recikliranje naprave........................................................................ 120
Omejitve storitev in funkcij............................................................... 120
Pravne informacije...........................................................................121

5

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.