Sony Xperia E4g - Konferenčni klici

background image

Konferenčni klici

Pri konferenčnem klicu ali klici z več udeleženci se lahko hkrati pogovarjate z več

osebami.

Za podrobnosti o številu udeležencev, ki jih lahko dodate v konferenčni klic, se obrnite na

svojega operaterja.

Vzpostavljanje konferenčnega klica

1

Med trenutnim klicem tapnite .

2

Vnesite številko drugega udeleženca in tapnite . Telefon zadrži klic prvega

udeleženca.

3

Če želite drugega udeleženca dodati v konferenčni klic, tapnite .

4

Če želite konferenčnemu klicu dodati več udeležencev, ponovite korake od 1 do 3.

Zaseben pogovor z udeležencem konferenčnega klica

1

Med konferenčnim klicem tapnite

Upravljaj.

2

Tapnite telefonsko številko udeleženca, s katerim želite začeti zaseben pogovor.

3

Če želite končati zasebni pogovor in se vrniti h konferenčnemu klicu, tapnite .

51

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Sprostitev udeleženca konferenčnega klica

1

Med konferenčnim klicem tapnite

Upravljaj.

2

Tapnite zraven udeleženca, ki ga želite sprostiti.

Končanje konferenčnega klica

Med konferenčnim klicem tapnite

Prekini klic.