Sony Xperia E4g - Prejemanje klicev

background image

Prejemanje klicev

Sprejem klica

Zavračanje klica

Izklop zvonjenja za dohodni klic

Ko sprejmete klic, pritisnite tipko za glasnost.

Uporaba telefonskega odzivnika

Uporabite telefonski odzivnik, ko ste zasedeni in ne uspete sprejemati klicev oz. za

neodgovorjene klice. Omogočite funkcijo samodejnega sprejemanja klicev in določite,

koliko sekund mora preteči, preden odzivnik samodejno sprejme klic. Klice lahko v

telefonski odzivnik preusmerite tudi ročno, ko na primer ne uspete sprejeti klica. Iz svoje

naprave lahko nato neposredno dostopate do sporočil telefonskega odzivnika.

Če želite omogočiti telefonski odzivnik, morate najprej posneti pozdravno sporočilo.

Snemanje pozdravnega sporočila za telefonski odzivnik

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Klic > Telefonski odzivnik > Pozdravna sporočila.

3

Tapnite

Posnemi novo pozdravno sporočilo in preberite navodila na zaslonu.

Omogočanje samodejnega sprejemanja klicev

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Klic > Telefonski odzivnik.

3

Potrdite polje

Telefonski odzivnik.

Če za samodejno sprejemanje klicev ne nastavite časovnega zamika, bo uporabljena privzeta

vrednost.

47

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Zavrnitev klica s telefonskim odzivnikom

Pri dohodnem klicu povlecite

Možnosti odgovora navzgor in izberite Zavrni s

telefonskim odzivnikom.

Nastavitev časovne zamude za samodejno sprejemanje klicev

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Klic > Telefonski odzivnik.

3

Tapnite

Sprejmi po.

4

Čas prilagodite tako, da se premikate gor in dol.

5

Tapnite

Dokončaj.

Predvajanje sporočil telefonskega odzivnika

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Klic > Telefonski odzivnik > Sporočila.

3

Izberite glasovno sporočilo, ki ga želite predvajati.

Sporočila telefonskega odzivnika lahko predvajate neposredno iz dnevnika klicev, in sicer

tako, da tapnete .

Zavrnitev klica s sporočilom SMS

Klic lahko zavrnete s sporočilom SMS. Ko zavrnete klic s takšnim sporočilom, se

sporočilo samodejno pošlje klicatelju in se shrani v pogovor s stikom v programu

Sporočanje.
Izbirate lahko med vnaprej oblikovanimi sporočili, ki so na voljo v vaši napravi, ali ustvarite

svoja sporočila. Lahko pa ustvarjate prilagojena sporočila tako, da urejate vnaprej

oblikovana sporočila.

Zavrnitev klica s sporočilom SMS

1

Pri dohodnem klicu povlecite

Možnosti odgovora navzgor in tapnite Zavrni s

sporočilom.

2

Izberite enega od vnaprej oblikovanih sporočil ali tapnite in napišite novo

sporočilo.

Zavrnitev drugega klica s sporočilom SMS

1

Ko med klicem zaslišite ponavljajoče se piske, povlecite

Zavrni s sporočilom

navzgor.

2

Izberite enega od vnaprej oblikovanih sporočil ali tapnite in napišite novo

sporočilo.

Urejanje sporočila SMS za zavrnitev klica

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Klic > Zavrni klic s sporočilom.

3

Tapnite sporočilo, ki ga želite urediti, in ga po potrebi spremenite.

4

Tapnite

V redu.

48

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.