Sony Xperia E4g - Trenutni klici

background image

Trenutni klici

1

Vnos številk med klicem

2

Vklop zvočnika med klicem

3

Zadržanje trenutnega klica ali sprejem klica

4

Odpiranje imenika

5

Izklop mikrofona med klicem

6

Končanje klica

Spreminjanje glasnosti zvočnika pri ušesu med klicem

Pritisnite tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti.

Aktivacija zaslona med klicem

Na kratko pritisnite .