Sony Xperia E4g - Uporaba dnevnika klicev

background image

Uporaba dnevnika klicev

V dnevniku klicev si lahko ogledate neodgovorjene ( ), sprejete ( ) in odhodne ( ) klice.

Prikaz neodgovorjenih klicev

1

Če imate neodgovorjen klic, se v vrstici stanja prikaže . Vrstico stanja povlecite

navzdol.

2

Tapnite

Neodgovorjeni klic.

Klicanje številke iz dnevnika klicev

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Telefon. Na zgornjem delu zaslona se prikaže dnevnik klicev.

3

Če želite številko poklicati neposredno, tapnite številko. Če želite pred klicem

številko urediti, se je dotaknite in jo pridržite, nato pa tapnite

Pred klicanjem uredi

številko.

Številko lahko pokličete tudi tako, da tapnete >

Pokliči nazaj.

Dodajanje številke iz dnevnika klicev stikom

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Telefon. Na zgornjem delu zaslona se prikaže dnevnik klicev.

3

Dotaknite se številke in jo pridržite, nato pa tapnite

Dodaj v imenik.

4

Tapnite želeni stik ali tapnite

Ustvari novo osebo.

5

Uredite podrobnosti o stiku in tapnite

Dokončano.

49

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Skrivanje dnevnika klicev

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Telefon.

3

Tapnite >

Skrij dnevnik klicev.