Sony Xperia E4g - Več klicev

background image

Več klicev

Če ste aktivirali čakajoči klic, lahko hkrati sprejmete več klicev. Ko je funkcija aktivirana,

boste zaslišali pisk, ko boste prejeli še en klic.

Vklop ali izklop čakajočega klica

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Klic > Dodatne nastavitve.

3

Če želite vklopiti ali izklopiti čakajoči klic, tapnite

Čakajoči klic.

Sprejem drugega in zadržanje trenutnega klica

Ko med klicem zaslišite ponavljajoče se piske, povlecite na desno.

Zavrnitev drugega klica

Ko med klicem zaslišite ponavljajoče se piske, povlecite na levo.

Vzpostavljanje drugega klica

1

Med trenutnim klicem tapnite .

2

Vnesite številko prejemnika in tapnite . Telefon prvi klic zadrži.

Sprejem tretjega klica in končanje trenutnega klica

Ko prejmete tretji klic, tapnite

Končaj trenutni klic in se oglasi.

Zavrnitev tretjega klica

Ko prejmete tretji klic, tapnite

Zavrni dohodni klic.

Preklapljanje med več klici

Če želite preklopiti na drug klic in zadržati trenutni klic, tapnite

Preklopi na ta klic.