Sony Xperia E4g - Alarm in ura

background image

Alarm in ura

Nastavite lahko več alarmov in za signal alarma uporabite kateri koli zvok, ki je shranjen v

napravi. Če je naprava izklopljena, se alarm ne vklopi. Če je naprava v tihem načinu, se

alarm kljub temu vklopi.
Prikazana oblika zapisa časa za alarm je enaka kot oblika zapisa, ki jo izberete za

splošne nastavitve časa, na primer 12-urna ali 24-urna.

1

Dostop do začetnega zaslona alarma

2

Prikaz svetovne ure in prilagoditev nastavitev

3

Dostop do gumba štoparice

4

Dostop do funkcije odštevalnika

107

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

5

Prikaz nastavitev datuma in časa za uro

6

Vklop ali izklop alarma

7

Prikaz možnosti

8

Dodajanje novega alarma

Nastavitev novega alarma

1

Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Alarm in ura.

3

Tapnite .

4

Tapnite

Ura in prilagajajte uro tako, da se premikate gor in dol.

5

Tapnite

Nastavi.

6

Če želite, uredite še druge nastavitve alarma.

7

Tapnite

Dokončano.

Vključitev dremanja, ko se alarm vklopi

Tapnite

Dremanje.

Izklop alarma, ko se vklopi

Povlecite v desno.

Če želite izklopiti dremanje, povlecite vrstico stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili,

nato pa tapnite .

Urejanje obstoječega alarma

1

Zaženite program Alarm in ura ter tapnite alarm, ki ga želite urediti.

2

Opravite želene spremembe.

3

Tapnite

Dokončano.

Vklop ali izklop alarma

Odprite program Alarm in ura ter povlecite drsnik poleg alarma, da ga vklopite oz.

izklopite.

Brisanje alarma

1

Zaženite program Alarm in ura ter se dotaknite in zadržite alarm, ki ga želite

izbrisati.

2

Tapnite

Izbriši alarm in nato Da.

Nastavitev zvoka alarma

1

Zaženite program Alarm in ura ter tapnite alarm, ki ga želite urediti.

2

Tapnite

Zvok alarma in izberite možnost ali pa tapnite , da izberete eno od

glasbenih datotek.

3

Dvakrat tapnite

Dokončano.

Nastavitev ponavljajočega se alarma

1

Zaženite program Alarm in ura ter tapnite alarm, ki ga želite urediti.

2

Tapnite

Ponovi.

3

Potrdite polja za želene dni in tapnite

V redu.

4

Tapnite

Dokončano.

Aktiviranje vibriranja za alarm

1

Zaženite program Alarm in ura ter tapnite alarm, ki ga želite urediti.

2

Potrdite polje

Vibriranje.

3

Tapnite

Dokončano.

Nastavitev vklopa alarma, ko je naprava v tihem načinu

1

Zaženite program Alarm in ura ter tapnite alarm, ki ga želite urediti.

2

Potrdite polje

Alarm v tihem načinu in nato tapnite Dokončano.

108

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.