Sony Xperia E4g - Koledar

background image

Koledar in alarm

Koledar

S programom Koledar lahko razporejate svoj urnik. Če ste se vpisali v enega ali več

spletnih računov, ki vključujejo koledarje, npr. v račun Google™ ali napravo Xperia™ z

računom Facebook, in svojo napravo sinhronizirali z njimi, bodo dogodki koledarja iz teh

računov prikazani tudi v programu Koledar. Izberete lahko, katere koledarje želite vključiti

v združeni pogled programa Koledar.
Ko se bliža čas dogodka, naprava predvaja zvok obvestila, da vas opomni. Prav tako se

v vrstici stanja prikaže .

1

Izbira vrste pogleda in koledarjev za prikaz

2

Nazaj na trenutni datum

3

Dostop do nastavitev in drugih možnosti

4

Podrsanje v levo ali desno za hitrejše brskanje

5

Izbrani datum

6

Dnevni red za izbrani dan

7

Dodajanje dogodka koledarja

Ustvarjanje dogodka v koledarju

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato še

Koledar.

2

Tapnite .

3

Če ste koledar sinhronizirali z več računi, izberite račun, v katerega želite dodati

dogodek. Če dogodek želite dodati le v napravo, tapnite

Koledar v napravi.

4

Vnesite ali izberite želene informacije ter dodajte udeležence dogodka.

5

Če želite dogodek shraniti in poslati povabila, tapnite

Dokončano.

Ogled dogodkov v koledarju

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato še

Koledar.

2

Tapnite dogodek, ki si ga želite ogledati.

Ogled več koledarjev

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato poiščite ter tapnite

Koledar.

2

Tapnite in potrdite polja za koledarje, ki jih želite prikazati.

Povečava pogleda koledarja

Če ste izbrali pogled

Teden ali Dan, približajte prste, da ga povečate.

106

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Prikaz državnih praznikov v programu Koledar

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato še

Koledar.

2

Tapnite in nato

Nastavitve.

3

Tapnite

Državni prazniki.

4

Izberite poljubno možnost ali kombinacijo možnosti in nato tapnite

V redu.

Prikaz rojstnih dni v programu Koledar

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato še

Koledar.

2

Tapnite in nato

Nastavitve.

3

Drsnik poleg možnosti

Rojstni dnevi povlecite na desno.

4

Tapnite

Rojstni dnevi, nato izberite skupino stikov, za katere želite prikazati rojstne

dneve.

Prikaz vremenskih napovedi v programu Koledar

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato tapnite

Koledar.

2

Tapnite in nato

Nastavitve.

3

Drsnik poleg možnosti

Vremenska napoved povlecite na desno.

4

Če so lokacijske storitve onemogočene, tapnite

Domači kraj, nato poiščite kraj, ki

ga želite dodati.

Za več informacij o tem, kako omogočite lokacijske storitve, glejte

Uporaba lokacijskih storitev

na strani 103 .

Spreminjanje nastavitev vremenske napovedi v programu Koledar

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato še

Koledar.

2

Tapnite in nato

Nastavitve.

3

Tapnite

Vremenska napoved.

4

Po potrebi prilagodite nastavitve.