Sony Xperia E4g - Ikone v vrstici stanja

background image

Ikone v vrstici stanja

Ikone stanja

Moč signala

Ni signala

Gostovanje v tujem omrežju

Tehnologija LTE je na voljo

Omrežje GPRS je na voljo

Tehnologija EDGE je na voljo

Omrežje 3G je na voljo

Mobilno podatkovno omrežje je na voljo

Pošiljanje in prenos podatkov prek omrežja LTE

Pošiljanje in prenos podatkov prek tehnologije GPRS

22

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Pošiljanje in prenos podatkov prek tehnologije EDGE

Pošiljanje in prenos podatkov prek omrežja 3G

Pošiljanje in prenos podatkov prek mobilnega omrežja

Stanje baterije

Baterija se polni

Način STAMINA je aktiviran

Način skoraj prazne baterije je aktiviran

Način letenja je aktiviran

Funkcija Bluetooth® je aktivirana

Kartica SIM ni vstavljena

Mikrofon je izključen

Zvočnik je vključen

Tihi način

Način opozarjanja z vibriranjem

Nastavljen je alarm

Tehnologija GPS je aktivirana

Poteka sinhronizacija

Težava s prijavo ali sinhronizacijo

Nekatere funkcije ali storitve, ki jih predstavljajo ikone tega seznama, morda ne bodo na voljo –

odvisno od vašega ponudnika storitev, omrežja in/ali regije.

Upravljanje ikon v vrstici stanja

1

Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Prilagoditev > Ikone vrstice stanja.

3

Potrdite polja za sistemske ikone, ki jih želite prikazati v vrstici stanja.

Ikone obvestil

Novo sporočilo SMS ali MMS

Neodgovorjen klic

Trenutni klic

Posredovanje klicev je vklopljeno

Novo sporočilo glasovne pošte

Novo e-poštno sporočilo

Omogočena je povezava Wi-Fi®, podatki pa se prenašajo.

Prenašanje podatkov

Prenašanje podatkov v strežnik

Prenos podatkov prek mobilnega omrežja je onemogočen

Na voljo je posodobitev programske opreme

Na voljo so posodobitve sistema

23

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Prenašanje posodobitev sistema

Tapnite, da namestite prenesene posodobitve sistema

Posnetek zaslona je bil zajet

Prejeli ste novo sporočilo klepeta Hangouts™

Videopogovor s prijatelji s programom Hangouts™

Prihajajoči dogodek v koledarju

Izvaja se programček

Aktiviran je program Smart Connect

Predvaja se skladba

Predvajanje radia

Naprava je z računalnikom povezana prek kabla USB

Zasedenost notranjega pomnilnika je 75 %. Tapnite, da prenesete podatke na

pomnilniško kartico

Sporočilo z opozorilom

Obvestilo o napaki

Več (neprikazanih) obvestil

Tukaj morda niso navedene vse ikone, ki se prikažejo v vaši napravi. Ikone so predstavljene

zgolj v interne namene in se lahko brez predhodnega obvestila spremenijo.

Upravljanje obvestil

1

Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Prilagoditev > Upravljanje obvestil.

3

Potrdite polja za programe, ki lahko pošiljajo obvestila.