Sony Xperia E4g - Krmarjenje med programi

background image

Krmarjenje med programi

Z navigacijskimi tipkami, oknom z nedavnimi programi in vrstico s priljubljenimi lahko

krmarite med programi; preklapljanje med nedavnimi programi je tako res enostavno.

Nekateri programi se ob pritisku tipke za izhod zaprejo, medtem ko se drugi še naprej

izvajajo v ozadju. oz. se začasno prekinejo. Če program začasno prekinete ali če se

izvaja v ozadju, lahko nadaljujete tam, kjer ste končali, ko ga naslednjič zaženete.

1

Okno z nedavnimi programi – odpre nedavne programe

2

Vrstica s priljubljenimi – do programov ali gradnikov dostopajte prek bližnjice

3

Navigacijska tipka »Opravilo« – odpre okno z nedavnimi programi in vrstico s priljubljenimi

4

Navigacijska tipka »Domov« – zapre program in se vrne na začetni zaslon

5

Navigacijska tipka »Nazaj« – odpre prejšnji zaslon v programu ali ga zapre

Odpiranje okna nedavno uporabljenih aplikacij

Pritisnite .

Zapiranje vseh nedavnih programov

Tapnite in nato še

Končaj vse.

Odpiranje menija v programu

Med uporabo programa pritisnite .

Menija ni na voljo v vseh programih.