Sony Xperia E4g - Ozadja in teme

background image

Ozadja in teme

Začetni zaslon lahko z ozadji in različnimi temami prilagodite svojemu okusu. Prav tako

lahko zamenjate ozadje zaklenjenega zaslona.

20

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Spreminjanje ozadja začetnega zaslona

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, se dotaknite praznega območja in ga pridržite,

dokler naprava ne zavibrira.

2

Tapnite

Ozadja in izberite eno od možnosti.

Nastavljanje teme

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, se dotaknite praznega območja in ga pridržite,

dokler naprava ne zavibrira.

2

Tapnite

Teme.

3

Izberite možnost in sledite navodilom v napravi.

Ko spremenite temo, se ozadje spremeni tudi v nekaterih programih.

Spreminjanje ozadja zaklenjenega zaslona

1

Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Prilagoditev > Lock Screen.

3

Izberite možnost in sledite navodilom za spreminjanje ozadja.