Sony Xperia E4g - Programčki

background image

Programčki

Programčki so majhni programi, ki se poleg drugi programov izvajajo na istem zaslonu in

omogočajo večopravilnost. Odprto imate na primer spletno stran z menjalnimi tečaji in

hkrati zaženete programček »Kalkulator« ter izvedete poljubno računsko operacijo. Do

17

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

programčkov dostopate prek vrstice s priljubljenimi. Če želite prenesti več programčkov,

obiščite trgovino Google Play™.

Odpiranje programčka

1

Če želite prikazati vrstico s priljubljenimi, pritisnite .

2

Tapnite programček, ki ga želite odpreti.

Hkrati lahko odprete več programčkov.

Zapiranje manjšega programa

V oknu z manjšimi programi tapnite .

Prenos programčka

1

V vrstici s priljubljenimi tapnite

, in nato še .

2

Poiščite programček, ki ga želite prenesti, in sledite navodilom za prenos ter

dokončajte namestitev.

Premikanje manjšega programa

Ko je odprt majhen program, se dotaknite zgornjega levega kota majhnega

programa in ga pridržite ter ga nato premaknite na želeno mesto.

Minimiziranje manjšega programa

Ko je odprt majhen program, se dotaknite zgornjega levega kota majhnega

programa in ga pridržite ter ga nato povlecite v desni rob ali na spodnji rob

zaslona.

Razvrščanje programčkov v vrstici s priljubljenimi

Dotaknite se programčka in ga pridržite, nato ga povlecite na želeno mesto.

Odstranjevanje programčka iz vrstice s priljubljenimi

1

Dotaknite se programčka in ga pridržite, nato pa ga povlecite v .

2

Tapnite

V redu.

Obnovitev odstranjenega programčka

1

Odprite vrstico s priljubljenimi in tapnite

.

2

Dotaknite se programčka, ki ga želite obnoviti, in ga pridržite; nato ga povlecite v

vrstico s priljubljenimi.

Dodajanje gradnika kot programčka

1

Če želite prikazati vrstico s priljubljenimi, pritisnite .

2

Tapnite

> > .

3

Izberite gradnik.

4

Po želji vnesite ime gradnika, nato pa tapnite

V redu.