Sony Xperia E4g - Stanje in obvestila

background image

Stanje in obvestila

Ikone v vrstici stanja prikazujejo dogodke, na primer nova sporočila in obvestila koledarja,

aktivne dejavnosti, kot so prenosi datotek, in informacije o stanju, denimo stanje baterije

ter moč signala. Povlecite vrstico stanja navzdol in odprite podokno z obvestili ter izvedite

poljubna dejanja. Ikone in obvestila lahko prilagodite tako, da izberete, katere sistemske

ikone želite prikazati v vrstici stanja in programe, ki lahko pošiljajo obvestila.

21

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Odpiranje ali zapiranje podokna z obvestili

Podrobnosti obvestila

Tapnite obvestilo.

Opuščanje obvestila iz podokna z obvestili

Postavite prst na poljubno obvestilo in ga podrsajte v levo oz. desno.

Čiščenje obvestil iz podokna z obvestili

Tapnite

Počisti.

Obvestilna lučka

Obvestilna lučka vas opozori na stanje baterije in nekatere druge dogodke. Utripajoča

bela lučka na primer pomeni, da imate novo sporočilo ali neodgovorjen klic.