Sony Xperia E4g - Začetni zaslon

background image

Začetni zaslon

Začetni zaslon predstavlja izhodišče vaše naprave. Podoben je namizju na računalniškem

zaslonu. Na začetnem zaslonu imate lahko do sedem podoken, ki se raztezajo čez

običajno širino zaslona. Število podoken začetnega zaslona označujejo pike na dnu

začetnega zaslona. Označena pika predstavlja podokno, v katerem se trenutno nahajate.

14

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Pomik na začetni zaslon

Pritisnite .

Brskanje po začetnem zaslonu

Podokna začetnega zaslona

Na začetni zaslon lahko dodate nova podokna (največ sedem) ali jih izbrišete. Nastavite

lahko tudi podokno, ki ga želite uporabiti za podokno začetnega zaslona.

Nastavitev podokna kot glavno podokno začetnega zaslona

1

Dotaknite se praznega območja vašem začetnem zaslonu Začetni zaslon in ga

pridržite, dokler naprava ne zavibrira.

2

Podrsajte levo ali desno, da odprete podokno, ki ga želite nastaviti kot glavno

podokno začetnega zaslona, in nato tapnite v zgornjem delu podokna.

Dodajanje podokna na začetni zaslon

1

Dotaknite se praznega območja vašem začetnem zaslonu Začetni zaslon in ga

pridržite, dokler naprava ne zavibrira.

2

Če želite brskati po podoknih, podrsajte levo ali desno, nato tapnite .

15

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Brisanje podokna z začetnega zaslona

1

Na zaslonu Začetni zaslon se dotaknite praznega območja in ga pridržite, dokler

naprava ne začne vibrirati.

2

Podrsajte levo ali desno, da poiščete podokno, ki ga želite izbrisati, in nato tapnite

.