Sony Xperia E4g - Zajem zaslona

background image

Zajem zaslona

Zajamete lahko slike katerega koli zaslona na vaši napravi. Zajemi zaslona se samodejno

shranijo v Album.

Zajem zaslona

1

Pridržite tipko za vklop, dokler se ne pojavi okno s pozivom.

2

Tapnite

Zaslon lahko zajamete tudi tako, da hkrati pritisnete tipko za vklop in tipko za znižanje

glasnosti; zaslišati morate klik.

Ogled posnetka zaslona

Povlecite vrstico stanja v celoti navzdol, nato pa tapnite posnetek zaslona, ki si ga

želite ogledati.

Posnetke zaslona si lahko ogledate tudi v programu Album.