Sony Xperia E4g - Zaklepanje in odklepanje zaslona

background image

Zaklepanje in odklepanje zaslona

Ko je naprava vklopljena in jo pustite mirovati določen čas, zaslon potemni, da varčuje z

baterijo, in se samodejno zaklene. To zaklepanje prepreči neželena dejanja zaslona na

dotik, ko naprave ne uporabljate. Ob nakupu ima naprava že nastavljeno osnovno

odklepanje s podrsavanjem. To pomeni, da morate podrsati po zaslonu navzgor oz.

navzdol, da jo odklenete. Varnostne nastavitve lahko nato spremenite in dodate

drugačna zaklepanja. Preberite

Zaklepanje zaslona

na strani 38 .

Vklop zaslona

Na kratko pritisnite tipko za vklop .

Zaklepanje zaslona

Ko je zaslon aktiven, rahlo pritisnite tipko za vklop .