Sony Xperia E4g - Zaslon s programi

background image

Zaslon s programi

Zaslon s programi, ki ga odprete z začetnega zaslona, vsebuje programe, ki so že

vnaprej nameščeni v napravi, ter programe, ki ste jih prenesli sami.

Prikaz vseh programov na zaslonu s programi

1

Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .

2

Podrsajte levo ali desno po zaslonu s programi.

Zagon programa z zaslona s programi

Podrsajte levo ali desno, da poiščete program in ga nato tapnite.

Odpiranje menija zaslona s programi

Če želite odpreti meni zaslona s programi, povlecite levi rob zaslona na desno.

Razvrščanje programov na zaslonu s programi

1

Če želite odpreti meni zaslona s programi, povlecite levi rob zaslona s programi na

desno.

2

Preverite, ali imate v razdelku

POKAŽI PROGRAME izbrano možnost Vrstni red

po meri.

3

Dotaknite se programa in ga pridržite, dokler se ne poveča in naprava ne zavibrira,

nato ga povlecite na novo mesto.

Dodajanje bližnjice programa na začetni zaslon

1

Na zaslonu s programi se dotaknite ikona programa in jo pridržite, dokler naprava

ne zavibrira, nato povlecite ikono na vrh zaslona. Odpre se začetni zaslon.

2

Povlecite ikono na želeno mesto začetnega zaslona, nato sprostite prst.

Razvrščanje programov na zaslonu s programi

1

Če želite odpreti meni zaslona s programi, povlecite levi rob zaslona s programi na

desno.

2

S spustnega seznama

POKAŽI PROGRAME izberite želeno možnost.

Iskanje programa na zaslonu s programi

1

Če želite odpreti meni zaslona s programi, povlecite levi rob zaslona s programi na

desno.

2

Tapnite

Iskanje programov.

3

Vnesite ime programa, ki ga želite poiskati.

16

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Odstranjevanje programa z zaslona s programi

1

Če želite odpreti meni zaslona s programi, povlecite levi rob zaslona s programi na

desno.

2

Tapnite

Odstranitev. Programe, ki jih je mogoče odstraniti, prepoznate po ikoni

.

3

Tapnite program, ki ga želite odstraniti, in nato tapnite

Odstranitev.