Sony Xperia E4g - Zaklepanje zaslona

background image

Zaklepanje zaslona

Zaslon lahko zaklenete na več načinov. Spodaj si lahko ogledate raven varnosti za

posamezne vrste zaklepanj od najnižje do najvišje:

Podrsavanje – brez zaščite, a s hitrim dostopom do začetnega zaslona

Odklepanje z Bluetoothom – odklepanje naprave s pomočjo seznanjenih naprav

Bluetooth

Odklepanje z obrazom – napravo odklenete tako, da pogled usmerite na zaslon

Vzorec – s prstom narišite preprost vzorec, da odklenete napravo

PIN – vnesite številsko kodo PIN, ki naj bo dolga vsaj štiri števke, da odklenete napravo

Geslo – vnesite alfanumerično geslo, da odklenete napravo

Zelo pomembno je, da si zapomnite vzorec, PIN ali geslo za odklepanje zaslona. Če pozabite

te informacije, morda ne boste mogli obnoviti pomembnih podatkov, kot so imenik in

sporočila.

Spreminjanje vrste zaklepanja zaslona

1

Na začetnem zaslonu tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Varnost > Zaklepanje zaslona.

3

Upoštevajte navodila, prikazana na zaslonu naprave, in izberite poljubno

zaklepanje zaslona.

Odklepanje zaslona s funkcijo odklepanja s tehnologijo Bluetooth®

Zagotovite, da bosta pred uporabo funkcije odklepanja s tehnologijo Bluetooth® vaša naprava

in druga naprava Bluetooth® seznanjeni. Dodatne informacije o seznanjanju naprav lahko

najdete v poglavju

Seznanjanje naprave z drugo napravo Bluetooth®

na strani 99 .

1

Na začetnem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite

Nastavitve > Varnost.

2

Tapnite

Zaklepanje zaslona > Bluetooth unlock.

3

Tapnite

Nadaljuj in izberite napravo, s katero želite odkleniti zaslon, nato pa

tapnite

Nadaljuj.

4

Izberite rezervno možnost odklepanja zaslona, v primeru da ni vzpostavljena

povezava z nobeno napravo Bluetooth®.

5

Na drugih napravah Bluetooth® poiščite in tapnite ime vaše naprave v meniju

Nastavitve > Bluetooth > Povezane naprave. Ko se na napravah Bluetooth®

pojavi sporočilo

Povezava vzpostavljena, na svoji napravi takoj pritisnite tipko za

vklop.

Če vaša naprava prekine povezavo z drugimi napravami Bluetooth®, boste morali zaslon

odkleniti s kodo PIN ali vzorcem.

Nastavitev funkcije odklepanja z obrazom

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite >

Nastavitve > Varnost > Zaklepanje

zaslona.

2

Tapnite

Odklepanje z obrazom in upoštevajte navodila za zajem fotografije

obraza.

3

Ko je naprava uspešno zajela vaš obraz, tapnite

Nadaljuj.

4

Izberite način za odklepanje varnostnih kopij in sledite navodilom za dokončanje

namestitve.

Najboljše je, da obraz zajamete v zaprtem prostoru, ki je dobro osvetljen, a ne presvetel, in

napravo držite v višini oči.

38

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Odklepanje zaslona s funkcijo odklepanja z obrazom

1

Aktivirajte zaslon.

2

Napravo poglejte pod istim kotom, kot ste ga uporabili pri zajemu fotografije za

funkcijo odklepanja z obrazom.

Če s funkcijo odklepanja z obrazom ni bilo mogoče prepoznati obraza, zaslon odklenite z

načinom za odklepanje varnostnih kopij.

Ustvarjanje vzorca za zaklepanje zaslona

1

Na začetnem zaslonu tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Varnost > Zaklepanje zaslona > Zaporedje.

3

Sledite navodilom v napravi.

Če ste vzorec za odklepanje petkrat zapored napačno vnesli, počakajte 30 sekund in nato

poskusite znova.

Spreminjanje vzorca za odklepanje zaslona

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Varnost > Zaklepanje zaslona.

3

Narišite vzorec za odklepanje zaslona.

4

Tapnite

Zaporedje in upoštevajte navodila, prikazana na zaslonu naprave.

Ustvarjanje kode PIN za zaklepanje zaslona

1

Na začetnem zaslonu tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Varnost > Zaklepanje zaslona > PIN.

3

Vnesite številsko kodo PIN.

4

Če želite minimizirati tipkovnico, po potrebi tapnite .

5

Tapnite

Nadaljuj.

6

Znova vnesite kodo PIN in jo potrdite.

7

Če želite minimizirati tipkovnico, po potrebi tapnite .

8

Tapnite

V redu.

Ustvarjanje gesla za zaklep zaslona

1

Na zaslonu Začetni zaslon tapnite >

Nastavitve > Varnost > Zaklepanje

zaslona > Geslo.

2

Vnesite geslo.

3

Če želite minimizirati tipkovnico, po potrebi tapnite .

4

Tapnite

Nadaljuj.

5

Znova vnesite geslo in ga potrdite.

6

Če želite minimizirati tipkovnico, po potrebi tapnite .

7

Tapnite

V redu.

Prikaz obvestil z zaklenjenega zaslona

1

Na zaklenjenem zaslonu povlecite vrstico stanja navzdol.

2

Tapnite obvestilo, ki si ga želite ogledati.

Obvestila si lahko z zaklenjenega zaslona ogledate le, če imate zaslon zaklenjen z načinom

Pomik.