Sony Xperia E4g - Zvok, način zvonjenja in glasnost

background image

Zvok, način zvonjenja in glasnost

Prilagodite lahko glasnost načina zvonjenja za dohodne klice in obvestila ter za

predvajanje glasbe in videoposnetkov. V napravi lahko na primer izberite tihi način, tako

da ne zvoni, ko ste na sestanku.

Prilagajanje glasnosti

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Zvok > Glasnost.

3

Povlecite drsnike za glasnost na želene položaje.

Ton zvonjenja in glasnost predvajanja predstavnosti lahko prilagodite s tipkama za povečanje

ali zmanjšanje glasnosti, tudi če je zaslon zaklenjen.

Nastavitev naprave na način vibriranja

Pridržite tipko za glasnost, dokler se v vrstici stanja ne prikaže ikona .

Nastavitev naprave na tihi način

1

Pridržite tipko za glasnost, dokler naprava ne zavibrira in se v vrstici stanja ne

prikaže ikona .

2

Znova pritisnite tipko za zmanjšanje glasnosti. V vrstici stanja se pojavi .

Pritisnite tipko za povečanje glasnosti, da končate tihi način.

Nastavljanje naprave na način vibriranja in zvonjenja

1

Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Zvok.

3

Potrdite polje

Vibriranje ob zvonjenju.

35

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Nastavljanje načina zvonjenja

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Zvok > Nač. zvon. ob prej. fotog..

3

S seznama izberite možnost ali tapnite , da izberete glasbeno datoteko,

shranjeno v vaši napravi.

4

Tapnite

Dokončano za potrditev.

Izbiranje zvoka za obvestila

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Zvok > Zvok obvestila.

3

Izberite možnost s seznama ali tapnite in izberite glasbeno datoteko, ki je

shranjena v napravi.

4

Tapnite

Dokončano, da potrdite.

Nekateri programi imajo svoje določene zvoke obvestil, ki jih lahko izberete v nastavitvah

programov.

Omogočanje zvokov ob dotiku

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Zvok.

3

Označite potrditveni polji

Zvok številčnice in Zvoki dotikov.