Sony Xperia E4g - Pomnilnik in uporaba

background image

Pomnilnik in uporaba

V vaši napravi je na voljo več vrst pomnilnika in možnosti za shranjevanje.

Notranji pomnilnik je velik približno

4.5 GB in se uporablja za shranjevanje prenesene

vsebine, osebnih nastavitev in podatkov. Sem vključujemo nastavitve alarma, glasnosti in

jezika, e-pošto, zaznamke, dogodke koledarja, fotografije, videoposnetke in glasbo.

Če želite več prostora za shranjevanje, lahko uporabite izmenljivo pomnilniško kartico, na

katero lahko shranite do

32 GB. V to vrsto pomnilnika lahko shranjujete predstavnostne

datoteke in nekatere programe (skupaj s podatki) in tako sprostite notranji pomnilnik.

Nekateri programi, na primer Kamera, lahko shranijo podatke neposredno na

pomnilniško kartico.

Dinamični pomnilnik (RAM) je velik približno

1 GB in ga ni mogoče uporabiti za

shranjevanje. RAM se uporablja za izvajanje programov v operacijskem sistemu.

Pomnilniško kartico boste morda morali kupiti ločeno.

S spletenega mesta

www.sonymobile.com/support

prenesite informativni dokument za svojo

napravo, v katerem boste izvedeli več o uporabi pomnilnika v napravah s sistemom Android.

Izboljšanje učinkovitosti delovanja pomnilnika

Pomnilnik naprave se pri normalni uporabi sčasoma zapolni. Če se delovanje naprave

upočasni ali se programi nenadoma zaustavljajo, priporočamo naslednje:

Na voljo naj bo vedno več kot

250 MB nezasedenega notranjega pomnilnika in več kot

100 MB nezasedenega pomnilnika RAM.

Zaprite programe, ki jih ne uporabljate.

Počistite predpomnilnik za vse programe.

Odstranite prenesene programe, ki jih ne uporabljate.

Če vam v notranjem pomnilniku zmanjkuje prostora, premaknite programe na

pomnilniško kartico.

Prenesite fotografije, videoposnetke in glasbo iz notranjega pomnilnika na pomnilniško

kartico.

Če naprava ne uspe prebrati vsebine na pomnilniški kartici, jo boste morda morali

formatirati. Pri formatiranju kartice se izbriše njena celotna vsebina.

Ogled stanja pomnilnika

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Pomnilnik.

114

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Ogled prostega in zasedenega pomnilnika RAM

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Programi > Izvajanje.

Čiščenje predpomnilnika za vse programe

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Pomnilnik.

3

Tapnite

Predpomnjeni podatki > V redu.

Ko počistite predpomnilnik, obdržite pomembne informacije in nastavitve.

Prenos predstavnostnih datotek na pomnilniško kartico

1

Preverite, ali imate v napravi vstavljeno pomnilniško kartico.

2

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

3

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Pomnilnik > Prenesite podatke na kartico SD.

4

Označite vrste datotek, ki jih želite prenesti na pomnilniško kartico.

5

Tapnite

Prenos.

Premikanje programov na pomnilniško kartico

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Programi.

3

Izberite program, ki ga želite premakniti, in tapnite

Premakni na kartico SD.

Nekaterih programov ni mogoče premakniti na pomnilniško kartico.

Ustavitev programov in storitev

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Programi > Izvajanje.

3

Izberite program ali storitev in tapnite

Ustavi.

Formatiranje pomnilniške kartice

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Pomnilnik > Izbriši podatke s kartice SD.

3

Če želite potrditi, tapnite

Izbriši podatke s kartice SD > Izbriši vse

Pri formatiranju pomnilniške kartice se izbriše njena celotna vsebina. Preden formatirate

pomnilniško kartico, ustvarite varnostno kopijo vseh podatkov, ki jih želite shraniti. Če želite

varnostno kopirati vsebino, jo lahko kopirate v računalnik. Več informacij najdete v razdelku