Sony Xperia E4g - Pravne informacije

background image

Pravne informacije

Sony E2003/E2006/E2053

Navodila za uporabo izdaja družba Sony Mobile Communications Inc. ali njena krajevna podružnica brez kakršnega

koli jamstva. Izboljšave in spremembe teh navodil za uporabo, ki so potrebne zaradi tipkarskih napak, nenatančnih

informacij ali izboljšav v programih in/ali opremi, sme družba Sony Mobile Communications Inc. uvesti kadarkoli in

brez vnaprejšnjega obvestila. Takšne spremembe bodo vključene v naslednjih izdajah teh navodil za uporabo. Vse

slike so prikazane zgolj za ponazoritev in dejanske naprave morda ne prikazujejo natančno.
Vsa omenjena imena izdelkov in podjetij so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke njihovih posameznih

lastnikov. Vse druge blagovne znamke so last njihovih lastnikov. Pridržujemo si vse pravice, ki niso izrecno

podeljene v tem dokumentu. Če želite več informacij, obiščite spletno mesto

www.sonymobile.com/us/legal/.

V teh navodilih za uporabo so morda omenjeni programi ali storitve tretjih oseb. Če uporabljate te programe ali

storitve, se boste morda morali ločeno registrirati pri drugemu ponudniku storitev, zanje pa morda veljajo drugi

pogoji uporabe. Če do programov dostopate prek spletnih mest tretjih oseb, pred uporabo preglejte njihove pogoje

za uporabo in veljaven pravilnik o zasebnosti. Sony ne jamči ali garantira razpoložljivosti oz. delovanja spletnih mest

ali storitev tretjih oseb.
Z mobilno napravo lahko prenesete, shranjujete in posredujete dodatno vsebino, na primer načine zvonjenja.

Uporaba takšnih vsebin je lahko omejena ali prepovedana zaradi pravic tretjih oseb, kar vključuje, a ni omejeno na,

omejitve veljavne zakonodaje o varstvu avtorskih pravic. Vi in ne družba Sony ste v celoti odgovorni za dodatno

vsebino, ki jo prenesete v mobilno napravo ali jo posredujete. Pred uporabo dodatne vsebine se prepričajte, da

imate licenco za uporabo ali da je uporaba kako drugače dovoljena. Družba Sony ne zagotavlja točnosti, celovitosti

ali kakovosti katere koli dodatne vsebine ali vsebine drugih tretjih oseb. Družba Sony v nobenem primeru ni

odgovorna za neustrezno uporabo dodatne vsebine ali vsebine drugih tretjih oseb.
Če želite več informacij, obiščite spletno mesto

www.sonymobile.com.

Ta izdelek je zaščiten z določenimi pravicami intelektualne lastnine družbe Microsoft. Uporaba ali distribucija takšne

tehnologije izven tega izdelka sta prepovedana, če za to ne pridobite licence družbe Microsoft.
Lastniki vsebine uporabljajo tehnologijo za upravljanje digitalnih pravic Windows Media (WMDRM) za zaščito svoje

intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi pravicami. Ta naprava uporablja programsko opremo WMDRM za

dostop do vsebine z zaščito WMDRM. Če programska oprema WMDRM ne uspe zaščititi vsebine, lahko lastniki

vsebine prosijo Microsoft, da prekliče zmožnost programske opreme za uporabo tehnologije WMDRM za

predvajanje ali kopiranje zaščitene vsebine. Preklic ne prizadene nezaščitenih vsebin. Ko prenesete licence za

zaščiteno vsebino, se strinjate, da lahko Microsoft licencam priloži seznam za preklic. Lastniki vsebin lahko

zahtevajo, da posodobite tehnologijo WMDRM, da boste lahko dostopali do njihovih vsebin. Če posodobitev

zavrnete, ne boste mogli uporabljati vsebin, ki zahtevajo posodobitev.
Za ta izdelek je izdana licenca pod portfeljem licenc za vizualni patent MPEG-4 in AVC, ki dovoljuje osebno in

nekomercialno uporabo s strani uporabnika za (i) kodiranje videovsebin na način, ki je skladen z vizualnim

standardom MPEG-4 (»videoposnetek MPEG-4«) ali standardom AVC (»videoposnetek AVC«) in/ali (ii) dekodiranje

videovsebin v zapisu MPEG-4 ali AVC, ki so bile kodirane s strani uporabnika, ki se ukvarja z osebno in

nekomercialno dejavnostjo in/ali je ponudnik videovsebin z licenco družbe MPEG LA za ponujanje videovsebin

MPEG-4 in/ali AVC. Licenca ni podeljena za nikakršno drugo uporabo, prav tako druga uporaba ni naznačena.

Dodatne informacije, vključno z informacijami o promociji, interni in komercialni rabi ter licencah lahko dobite od

družbe MPEG LA, L.L.C. Glejte

www.mpegla.com. Tehnologija za dekodiranje zvoka MPEG Layer-3 je uporabljena

po licenci podjetij Fraunhofer IIS in Thomson.
DRUŽBA SONY MOBILE NI ODGOVORNA ZA IZGUBO, BRISANJE IN/ALI PREPIS OSEBNIH PODATKOV ALI

DATOTEK, KI SO SHRANJENI V VAŠEM TELEFONU (VKLJUČNO Z, A NE OMEJENO NA STIKE, SKLADBE IN

SLIKE), DO KATERIH LAHKO PRIDE ZARADI POSODOBITVE NAPRAVE PO POSTOPKIH, KI SO OPISANI V TEH

NAVODILIH ZA UPORABO ALI DOKUMENTACIJI. SKUPNA ODGOVORNOST, KI JO IMA DRUŽBA SONY MOBILE

ALI NJENI DOBAVITELJI DO VAS ALI KI JE NASTALA ZARADI POŠKODB, IZGUB IN VZROKOV POSREDOVANJA

(BODISI PO POGODBI ALI ZARADI ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI, VKLJUČNO Z, A NEOMEJENO NA

MALOMARNOST) V NOBENEM PRIMERU NE SME PRESEGATI ZNESKA, KI STE GA PLAČALI ZA SVOJO

NAPRAVO.
© 2015 Sony Mobile Communications Inc.
Vse pravice pridržane.

121

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.