Sony Xperia E4g - Upravljanje baterije in porabe

background image

Upravljanje baterije in porabe

Vaša naprava ima vdelano baterijo. Spremljajte stanje porabe baterije ter si oglejte, kateri

programi porabijo največ baterije. Če želite bolje izkoristiti baterijo, lahko odstranite

nekatere programe ali jim omejite dostop, lahko pa aktivirate tudi enega izmed načinov

varčevanja energije. Lahko si tudi ogledate oceno časa pripravljenosti in prilagodite

nastavitve baterije, da izboljšate učinkovitosti in podaljšate čas pripravljenosti baterije.

112

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Upravljanje porabe baterije

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Upravljanje energije > Poraba energije

programa. Prikaže se pregled programov z visoko stopnjo prenosa podatkov oz.

programov, ki jih že dolgo časa niste uporabljali.

3

Preglejte podatke in ustrezno ukrepajte – npr. odstranite program ali omejite

njegovo uporabo.

Ogled programov, ki porabijo največ energije baterije

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Upravljanje energije > Poraba baterije.

Ogled predvidenega trajanja baterije

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Upravljanje energije.

Načini za varčevanje energije

Če želite podaljšati čas pripravljenosti baterije, imate na voljo več načinov za varčevanje

energije.

Način STAMINA

Onemogoči Wi-Fi® in prenos podatkov prek mobilnega omrežja pri izklopljenem

zaslonu ter omeji učinkovitost delovanja strojne opreme. Če izberete ta način, se v

vrstici stanja prikaže ikona .

Način Ultra STAMINA

Omeji funkcionalnost vaše naprave na ključna opravila, denimo na klicanje in

pošiljanje sporočil SMS. Če aktivirate ta način, se v vrstici stanja prikaže ikona

.

Način varčevanja z

baterijo

Prilagodi delovanje vaše naprave, npr. spremeni svetlost zaslona in nastavitev

časovne omejitve zaslona, ko je raven baterije manjša od določenega odstotka.

Ko se aktivira ta način, se v vrstici stanja prikaže ikona

.

Wi-Fi lokacije

Napravo nastavi tako, da funkcijo Wi-Fi® aktivira le, ko je v obsegu shranjenega

omrežja Wi-Fi®.

Pod. v ozad. daj v čak.

vrsto

Optimizira odhoden promet pri izklopljenemu zaslonu tako, da podatke pošilja ob

vnaprej določenih intervalih.

Aktiviranje načina za varčevanje energije

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Upravljanje energije .

3

Če želite aktivirati želeni način, povlecite ustrezni drsnik proti desni, da označite

ustrezna potrditvena polja, nato pa po potrebi potrdite.

4

Če drsnik ali potrditveno polje ni na voljo, tapnite ime načina, ki ga želite aktivirati,

nato pa po potrebi potrdite.

Pregled funkcij v načinu STAMINA

Način STAMINA ima več funkcij, s katerimi lahko optimizirate učinkovitost delovanja

baterije:

Razširjena pripravljenost Ko je zaslon izklopljen, onemogoči Wi-Fi® in prenos podatkov prek mobilnega

omrežja ter tako programom prepreči prenos podatkov. Nekatere programe in

storitve lahko lahko izključite iz funkcije, ko je ta aktivna.

Ura v načinu STAMINA

Začasno prekine omrežne povezave, ko s pritiskom gumba za vklop pogosto

preverjate, koliko je ura.

Razširjena uporaba

Omeji delovanje strojne opreme, ko uporabljate svojo napravo.

113

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Aktiviranje funkcij načina STAMINA

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Upravljanje energije , nato tapnite Način

STAMINA.

3

Če način STAMINA ni aktiviran, ga aktivirajte.

4

Označite potrditvena polja poleg funkcij, ki jih želite aktivirate, nato pa ob pozivu

tapnite

Aktiviraj.

Izbira programov, ki se bodo izvajali v načinu STAMINA

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Upravljanje energije , nato tapnite Način

STAMINA.

3

Če način STAMINA ni aktiviran, ga aktivirajte.

4

Prepričajte se da je polje

Razširjena pripravljenost potrjeno, nato tapnite

Programi, aktivni v načinu pripravljenosti > Dodaj programe.

5

Premaknite se levo oz. desno za ogled vseh programov in storitev, nato pa

označite ustrezna potrditvena polja poleg programov, za katere želite, da se

izvajajo.

6

Ko končate, tapnite

Dokončaj.