Sony Xperia E4g - Google Zemljevidi™ in krmarjenje

background image

Google Zemljevidi™ in krmarjenje

Uporabite program Google Zemljevidi™, če želite slediti svoji trenutni lokaciji, prikazati

promet v realnem času ter prejeti podrobna navodila do cilja.
Ko pregledujete zemljevid, za vzpostavitev povezave z internetom uporabljate prenos

podatkov, v napravo pa se prenašajo podatki. Zato priporočamo, da zemljevid shranite,

tako da bo na voljo brez povezave, še preden se odpravite na potovanje. Tako se lahko

izognete visokim stroškom gostovanja v tujem omrežju.

Če želite uporabljati program Google Zemljevidi™, potrebujete internetno povezavo (spletni

način). Pri vzpostavljanju internetne povezave prek naprave boste morda morali plačati

dodatne stroške prenosa podatkov. Če želite več informacij, se obrnite na svojega omrežnega

103

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

operaterja. Google Zemljevidi™ morda niso na voljo na vsakem trgu, v vsaki državi ali v vsaki

regiji.

1

Vnesite naslov ali ime, da poiščete lokacijo, npr. ime ali naslov restavracije.

2

Izberite način prevoza in pridobite navodila za pot.

3

Oglejte si svoj profil računa.

4

Oznaka lokacije prikazuje iskano lokacijo na zemljevidu.

5

Pokažite svojo trenutno lokacijo.

6

Oglejte si pomoč in možnosti.

Prikaz lokacije na zemljevidu

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Maps, nato tapnite .

Iskanje lokacije

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Maps.

3

V iskalno polje vnesite ime lokacije, ki jo želite poiskati.

4

Na tipkovnici tapnite gumb »Enter«, da zaženete iskanje, ali pa izberite predlagano

lokacijo s seznama. Če je bilo iskanje uspešno, je poleg lokacije na zemljevidu

prikazana ikona .

Pridobivanje navodil za pot

1

Ko imate prikazan zemljevid, tapnite .

2

Izberite način prevoza in vnesite začetno ter končno točko. Priporočene poti se

prikažejo na seznamu.

3

Na seznamu priporočenih poti tapnite poljubno možnost, da prikažete navodila za

pot na zemljevidu.

Prikaz zemljevida brez povezave

1

Med ogledovanjem zemljevida tapnite iskalno polje.

2

Pomaknite se navzdol in tapnite

To območje zemljevida naj bo na voljo brez

povezave. Območje, prikazano na zemljevidu, se shrani v vašo napravo.

Več informacij o programu Google Zemljevidi™

Ko je program Google Zemljevidi™ odprt, pritisnite in nato tapnite

Pomoč.