Sony Xperia E4g - Uporaba prenosa podatkov na potovanju

background image

Uporaba prenosa podatkov na potovanju

Ko niste več v dosegu svojega domačega mobilnega omrežja, boste morda morali

dostopati do interneta prek prenosa podatkov prek mobilnega omrežja. V tem primeru

104

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

morate v napravi aktivirati prenos podatkov med gostovanjem. Priporočljivo je vnaprej

preveriti ustrezne tarife za prenos podatkov.

Vklopa ali izklop prenosa podatkov med gostovanjem

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Več ... > Mobilna omrežja.

3

Potrdite ali počistite polje

Podatkovno gostovanje.

Prenosa podatkov med gostovanjem ni mogoče aktivirati, če imate izklopljen prenos podatkov

prek mobilnega omrežja.