Sony Xperia E4g - Brezžična tehnologija Bluetooth®

background image

Brezžična tehnologija Bluetooth®

S funkcijo Bluetooth® lahko drugim napravam Bluetooth® pošiljajte datoteke ali

vzpostavite povezavo s pripomočki za prostoročno uporabo.Povezave Bluetooth®

delujejo najbolje na razdalji do 10 m brez vmesnih otipljivih predmetov. V nekaterih

primerih morate svojo napravo ročno seznaniti z drugimi napravami Bluetooth®.

Interoperabilnost in združljivost naprav Bluetooth® je različna.

Vklop funkcije Bluetooth

®

in nastavitve vidljivosti naprave

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve.

3

Tapnite stikalo za vklop/izklop zraven

Bluetooth, da vklopite funkcijo Bluetooth

®

.

4

Tapnite

Bluetooth. Prikažeta se vaša naprava in seznam razpoložljivih naprav

Bluetooth

®

.

5

Če želite, da ostale naprave Bluetooth

®

lahko vidijo vašo napravo, tapnite ime

naprave.

Prilagoditev časa vidljivosti vaše naprave za druge naprave Bluetooth®

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Bluetooth.

3

Pritisnite in izberite

Časovna omejitev vidnosti.

4

Izberite eno od možnosti.

Poimenovanje naprave

Svojo napravo lahko poimenujete. To ime se prikaže drugim napravam po tem, ko ste
vklopili funkcijo Bluetooth

®

in nastavili svojo napravo kot vidno.

98

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Poimenovanje naprave

1

Prepričajte se, da je funkcija Bluetooth

®

vklopljena.

2

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

3

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Bluetooth.

4

Tapnite in izberite

Preimenuj telefon.

5

Vnesite ime svoje naprave.

6

Tapnite

Preimenuj.

Seznanjanje naprave z drugo napravo Bluetooth

®

Ko svojo napravo seznanite z drugo napravo, lahko npr. svojo napravo povežete s
slušalkami Bluetooth

®

ali kompletom za avto Bluetooth

®

in prek teh naprav souporabljate

glasbo.

Ko svojo napravo seznanite z drugo napravo Bluetooth

®

, si naprava zapomni to

seznanjanje. Ko seznanjate telefon z napravo Bluetooth

®

, boste morda morali vnesti

geslo. Vaša naprava samodejno preveri, ali je splošno geslo 0000 pravilno. Če ni,
preberite navodila za uporabo za vašo napravo Bluetooth

®

, kjer boste izvedeli pravilno

geslo naprave. Ko naslednjič vzpostavite povezavo s seznanjeno napravo Bluetooth

®

,

vam ni treba znova vnesti gesla.

Pri nekaterih napravah Bluetooth

®

, na primer pri večini slušalk Bluetooth

®

, morate napravo

seznaniti in povezati z drugo napravo.

Napravo lahko seznanite z različnimi napravami Bluetooth

®

®, vendar lahko hkrati vzpostavite

povezavo z le enim profilom Bluetooth

®

.

Seznanjanje naprave z drugo napravo Bluetooth

®

1

Prepričajte se, da je v napravi, ki jo želite seznaniti, vklopljena funkcija Bluetooth

®

in da vašo napravo lahko vidijo druge naprave Bluetooth

®

.

2

Odprite Začetni zaslon naprave in tapnite .

3

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Bluetooth .

4

Povlecite drsnik zraven možnosti

Bluetooth, da vklopite funkcijo Bluetooth

®

.

Prikaže se seznam naprav Bluetooth

®

, ki so na voljo.

5

Tapnite napravo Bluetooth

®

, ki jo želite seznaniti.

6

Če je zahtevano, vnesite kodo ali potrdite enako kodo na obeh napravah.

Vzpostavitev povezave med napravo in napravo Bluetooth

®

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Bluetooth.

3

Tapnite napravo Bluetooth

®

, s katero želite vzpostaviti povezavo.

Preklic seznanjanja z napravo Bluetooth

®

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Bluetooth.

3

V razdelku

Povezane naprave, tapnite poleg imena naprave, za katero želite

preklicati seznanjanje.

4

Tapnite

Onemogoči seznanjanje z napravo.

Pošiljanje in prejemanje elementov s pomočjo tehnologije Bluetooth

®

Uporabljajte tehnologijo Bluetooth

®

za souporabo elementov z drugimi napravami, ki so

združljive s tehnologijo Bluetooth

®

, kot so mobilni telefoni ali računalniki. Pošiljate in

prejemate lahko naslednje vrste elementov:

Fotografije in videoposnetke

Glasbo in ostale zvočne datoteke

Spletne strani

99

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Pošiljanje predmetov s pomočjo Bluetooth™

1

Naprava za prejemanje: Poskrbite, da ima naprava, na katero želite poslati

predmet, Bluetooth™ vključen in da vidna drugim napravam Bluetooth™.

2

Na napravi za pošiljanje odprite program, ki vsebuje element, ki ga želite poslati,

ter se pomaknite do njega.

3

Glede na program in element, ki ga želite poslati, se boste morda morali npr.

dotakniti predmeta in ga pridržati, ga odpreti ali pa pritisniti . Obstajajo lahko tudi

drugi načini pošiljanja predmeta.

4

Izberite menijski element za souporabo ali pošiljanje.

5

V prikazanem meniju izberite

Bluetooth.

6

Vklopite Bluetooth™, če vas telefon pozove k temu.

7

Tapnite ime naprave za prejemanje.

8

Naprava za prejemanje: Po potrebi dovolite povezavo.

9

Če ste pozvani, vnesite enako kodo na obeh napravah ali pa potrdite predlagano

kodo.

10

Naprava za prejemanje: Sprejmite dohodni predmet. Po potrebi povlecite vrstico

stanja navzdol in poiščite obvestilo.

Sprejemanje elementov s funkcijo Bluetooth

®

1

Poskrbite, da je funkcija Bluetooth

®

vklopljena in da vašo napravo lahko vidijo

druge naprave Bluetooth

®

.

2

Naprava za pošiljanje začne pošiljati podatke v vašo napravo.

3

Če ste pozvani, v obe napravi vnesite isto geslo ali potrdite predlagano kodo.

4

Ko vas sistem obvesti o dohodni datoteki, povlecite vrstico stanja navzdol in

tapnite obvestilo, da sprejmete prenos datoteke.

5

Če želite začeti prenos datoteke, tapnite

Sprejmi.

6

Če želite prikazati napredek prenosa, povlecite stanje vrstice navzdol.

7

Če želite odpreti prejeti element, pa povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite

ustrezno obvestilo.

Ogled datotek, prejetih s tehnologijo Bluetooth®

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Bluetooth.

3

Pritisnite in izberite

Pokaži prejete datoteke.

100

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.