Sony Xperia E4g - Souporaba vsebine z napravo z oznako DLNA Certified™

background image

Souporaba vsebine z napravo z oznako DLNA Certified™

Predstavnostno vsebino si lahko ogledate ali jo predvajate v svoji napravi ali drugih

napravah, npr. TV-sprejemniku, ali računalniku. Če želite omogočiti souporabo vsebine,

morajo imeti naprave oznako DLNA Certified™ družbe Digital Living Network Alliance,

vse naprave pa morajo imeti vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem Wi-Fi®. V svoji

napravi si lahko ogledate in predvajate tudi vsebino iz drugih naprav z oznako DLNA

Certified™.
Ko nastavite souporabo vsebine med napravami, lahko na primer v napravi poslušate

glasbene datoteke, shranjene v domačem računalniku, ali si fotografije, posnete s

kamero naprave, ogledate na velikem zaslonu TV-sprejemnika.

Predvajanje datotek iz drugih naprav z oznako DLNA Certified™ v

napravi

Kadar predvajate datoteke iz druge naprave z oznako DLNA Certified™ v svoji napravi,

ta druga naprava deluje kot strežnik. To pomeni, da ta naprava souporablja vsebino prek

omrežja. V strežniški napravi mora biti omogočena funkcija za souporabo vsebine in vaši

napravi omogočiti dostop. Poleg tega mora imeti vzpostavljeno povezavo z istim

omrežjem Wi-Fi® kot vaša naprava.

95

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Predvajanje souporabljane skladbe v napravi

1

Prepričajte se, da je naprava, s katero želite souporabljati datoteke, povezana v

isto omrežje Wi-Fi® kot vaša naprava.

2

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite , nato pa poiščite in tapnite .

3

Povlecite levi rob začetnega zaslona v programu Walkman® proti desni in tapnite

Naprave.

4

Na seznamu izberite povezano napravo.

5

Prebrskajte mape v povezani napravi in izberite skladbo, ki jo želite predvajati.

Skladba se samodejno začne predvajati.

Predvajanje videoposnetka, ki je v souporabi v napravi

1

Prepričajte se, da je naprava, s katero želite souporabljati datoteke, povezana v

isto omrežje Wi-Fi® kot vaša naprava.

2

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite , nato pa poiščite in tapnite

Filmi.

3

Povlecite levi rob začetnega zaslona v programu Filmi proti desni in tapnite

Naprave.

4

Na seznamu izberite povezano napravo.

5

V mapah v povezani napravi poiščite in izberite videoposnetek, ki ga želite

predvajati.

Ogled souporabljane fotografije v napravi

1

Prepričajte se, da je naprava, s katero želite souporabljati datoteke, povezana v

isto omrežje Wi-Fi® kot vaša naprava.

2

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite , nato pa poiščite in tapnite

Album.

3

Povlecite levi rob začetnega zaslona v programu Album proti desni in tapnite

Naprave.

4

Na seznamu izberite povezano napravo.

5

Prebrskajte mape v povezani napravi in izberite fotografijo, ki si jo želite ogledati.

Predvajanje datotek iz vaše naprave na napravah z oznako DLNA

Certified™

Če si želite predstavnostne datoteke iz svoje naprave ogledati ali jih predvajati v drugih

napravah z oznako DLNA Certified™, morate v svoji napravi najprej nastaviti souporabo

datotek. Naprave, s katerimi souporabljate vsebino, se imenujejo odjemalske naprave.

Kot odjemalske naprave lahko delujejo npr. televizor, računalnik ali tablični računalnik. Ko

vaša naprava omogoča uporabo vsebine odjemalskim napravam, deluje kot

predstavnostni strežnik. Ko v napravi nastavite souporabo datotek, morate odjemalskim

napravam podeliti tudi dovoljenje za dostop. Naprave, ki jim omogočite dostop, se

prikažejo kot registrirane naprave. Naprave, ki čakajo na dovoljenje za dostop, so

navedene kot čakajoče naprave.

Nastavitev souporabe datotek z drugimi napravami DLNA Certified™

1

V napravi vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi®.

2

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato poiščite in tapnite .

3

Tapnite in nato

Predstavnostni strežnik.

4

Če želite vklopiti funkcijo

Souporaba predstavnosti, povlecite drsnik. V vrstici

stanja se prikaže . Vašo napravo lahko sedaj uporabljate kot predstavnostni

strežnik.

5

V računalniku ali ostalih napravah vzpostavite povezavo z istim omrežjem Wi-Fi®

kot v napravi.

6

V napravi se v vrstici stanja pojavi obvestilo. Odprite obvestilo in nastavite

dostopna dovoljenja za posamezno napravo.

Navodila za nastavitev skupne rabe datotek prek DLNA™ so različne, odvisno od odjemalske

naprave. Več informacij najdete v navodilih za uporabo odjemalske naprave. Če naprava ne

more vzpostaviti povezave z odjemalcem v omrežju, preverite, ali vaše omrežje Wi-Fi® deluje.

Do menija

Predstavnostni strežnik lahko dostopate tudi iz razdelka Nastavitve > Povezljivost

naprave Xperia™ > Predstavnostni strežnik. Če zaprete pogled Predstavnostni strežnik, se

funkcija souporabe še naprej izvaja v ozadju.

96

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Prekinitev souporabe datotek z drugimi napravami DLNA Certified™

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Povezljivost naprave Xperia™ > Predstavnostni

strežnik.

3

Drsnik zraven možnosti

Souporaba predstavnosti povlecite na levo.

Nastavitev dovoljenj za dostop za čakajočo napravo

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Povezljivost naprave Xperia™ > Predstavnostni

strežnik.

3

Na seznamu

Naprave na čakanju izberite napravo.

4

Izberite dovoljenje za raven dostopa.

Spreminjanje imena registrirane naprave

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Povezljivost naprave Xperia™ > Predstavnostni

strežnik.

3

Na seznamu

Registrirane naprave izberite napravo in nato izberite Spremeni ime.

4

Vnesite novo ime naprave.

Spreminjanje ravni dostopa registrirane naprave

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Povezljivost naprave Xperia™ > Predstavnostni

strežnik.

3

Na seznamu

Registrirane naprave izberite napravo.

4

Tapnite

Spremeni raven dostopa in izberite eno od možnosti.

Pomoč za souporabo vsebine z drugimi napravami DLNA Certified™

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Povezljivost naprave Xperia™ > Predstavnostni

strežnik.

3

Tapnite .

Predvajanje datotek na napravi za predvajanje predstavnosti

S tehnologijo DLNA™ lahko prenesete predstavnostno vsebino, shranjeno na napravi, na

drugo napravo, ki ima vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem Wi-Fi®. Ta druga

naprava mora podpirati delovanje kot naprava DMR (Digital Media Renderer) in upodobiti

ali predvajati vsebino, ki jo prejme iz vaše naprave. Televizor s funkcijo DLNA ali

računalnik z operacijskim sistemom Windows® 7 ali novejšim sta primera naprav DMR.

Nastavitve za omogočanje naprave za predvajanje predstavnosti se lahko razlikujejo glede na

napravo. Podrobnosti o napravi DMR najdete v navodilih za uporabo.

Vsebine, varovane z upravljanjem digitalnih pravic (DRM), ni mogoče predvajati na napravi za

predvajanje predstavnosti s pomočjo tehnologije DLNA™.

97

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Ogled fotografij ali videoposnetkov naprave v napravi DMR

1

Prepričajte se, da ste pravilno nastavili napravo DMR in da ima vzpostavljeno

povezavo z istim omrežjem Wi-Fi® kot vaša naprava.

2

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

3

Poiščite in tapnite

Album.

4

Prebrskajte in odprite fotografije oz. videoposnetke, ki si jih želite ogledati.

5

Tapnite zaslon, da se prikaže orodna vrstica, nato pa tapnite in izberite napravo
DMR, s katero želite souporabljati vsebino. Izbrana vsebina se začne predvajati v

časovnem zaporedju v napravi, ki ste jo izbrali.

6

Za prekinitev povezave z napravo DMR tapnite in izberite

Prekini povezavo.

Predvajanje datoteke v napravi DMR se ustavi, v vaši napravi pa se predvajanje

nadaljuje.

Souporabljate lahko tudi videoposnetek iz programa Filmi v napravi; tapnite videoposnetek in
nato tapnite

.

Predvajanje skladbe iz vaše naprave v napravi DMR

1

Prepričajte se, da ste pravilno nastavili napravo DMR in da ima vzpostavljeno

povezavo z istim omrežjem Wi-Fi® kot vaša naprava.

2

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite , nato pa poiščite in tapnite .

3

Izberite kategorijo glasbe in poiščite skladbo, ki jo želite souporabiti, nato pa jo

tapnite.

4

Tapnite in izberite napravo DMR, s katero želite souporabljati vsebino. V izbrani
napravi se skladba predvaja samodejno.

5

Če želite prekiniti povezavo z napravo DMR, tapnite in izberite svojo napravo.

Predvajanje skladbe v napravi DMR se ustavi, v vaši napravi pa se predvajanje

nadaljuje.