Sony Xperia E4g - Branje in pošiljanje sporočil

background image

Branje in pošiljanje sporočil

V programu Sporočanje so sporočila prikazana kot pogovori, kar pomeni, da so vsa

sporočila, prejeta od ene osebe in poslana isti osebi, združena. Če želite poslati sporočila

MMS, morate popraviti nastavitve za sporočila MMS v napravi. Glejte

Nastavitve

interneta in sporočil MMS

na strani 27 .

Število znakov, ki jih lahko pošljete v enem sporočilu, je odvisno od operaterja in jezika, ki ga

uporabljate. Tudi največja velikost sporočila MMS, ki vključuje velikost dodanih

predstavnostnih datotek, je odvisna od operaterja. Za več informacij se obrnite na svojega

operaterja.

1

Vrnitev na seznam pogovorov

2

Klicanje pošiljatelja sporočila

3

Prikaz možnosti

4

Poslana in prejeta sporočila

5

Gumb za pošiljanje

6

Dodajanje prilog

7

Prilaganje lokacije

8

Prilaganje ročno napisane opombe ali slike

9

Zajem in prilaganje fotografije

10 Prilaganje fotografije, shranjene v napravi

11 Polje z besedilom

Ustvarjanje in pošiljanje sporočila

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite , nato poiščite in tapnite .

2

Tapnite .

3

Vnesite ime ali telefonsko številko prejemnika oz. druge informacije o stiku, ki ste

jih shranili, nato pa opravite izbor na prikazanem seznamu. Če prejemnika ni na

seznamu stikov, ročno vnesite njegovo številko.

4

Tapnite

Napiši sporočilo in vnesite besedilo sporočila.

5

Če želite dodati prilogo, tapnite in izberite poljubno možnost.

6

Če želite poslati sporočilo, tapnite

Pošlji.

Če pred pošiljanjem zaprete sporočilo, se shrani kot osnutek. Pogovor se označi z besedo

Osnutek.

59

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Branje prejetega sporočila

1

Na zaslonu Začetni zaslon tapnite ter poiščite in tapnite .

2

Tapnite želeni pogovor.

3

Če sporočilo še ni preneseno, tapnite in pridržite sporočilo in nato tapnite

Prenesi

sporočilo.

Vsa prejeta sporočila so privzeto shranjena v pomnilnik naprave.

Odgovarjanje na sporočilo

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato poiščite in tapnite .

2

Tapnite pogovor, ki vsebuje sporočilo.

3

Vnesite odgovor in tapnite

Pošlji.

Posredovanje sporočila

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite , nato poiščite in tapnite .

2

Tapnite pogovor s sporočilom, ki ga želite posredovati.

3

Tapnite in pridržite sporočilo, ki ga želite posredovati, nato tapnite

Posreduj

sporočilo.

4

Vnesite ime ali telefonsko številko prejemnika oz. druge informacije o stiku, ki ste

jih shranili, nato pa opravite izbor na prikazanem seznamu. Če prejemnika ni na

seznamu stikov, ročno vnesite njegovo številko.

5

Po potrebi uredite sporočilo in tapnite

Pošlji.

Shranjevanje datoteke, prejete v sporočilu

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato poiščite in tapnite .

2

Tapnite pogovor, ki ga želite odpreti.

3

Če sporočilo še ni bilo preneseno, tapnite in pridržite sporočilo, nato pa tapnite

Prenesi sporočilo.

4

Dotaknite se datoteke, ki jo želite shraniti, in jo pridržite, nato izberite želeno

možnost.