Sony Xperia E4g - Razvrščanje sporočil

background image

Razvrščanje sporočil

Brisanje sporočila

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato poiščite ter tapnite .

2

Tapnite pogovor s sporočilom, ki ga želite izbrisati.

3

Tapnite in pridržite sporočilo, ki ga želite izbrisati, ter tapnite

Izbriši sporočilo >

Izbriši.

Brisanje pogovorov

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato poiščite ter tapnite .

2

Tapnite in nato

Izbriši pogovore.

3

Potrdite polja pred pogovori, ki jih želite izbrisati, nato tapnite >

Izbriši.

Označevanje sporočila z zvezdico

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato poiščite in tapnite .

2

Tapnite pogovor, ki ga želite odpreti.

3

V sporočilu, ki ga želite označiti z zvezdico, tapnite .

4

Če želite oznako z zvezdico odstraniti s sporočila, tapnite .

Ogled sporočil, označenih z zvezdico

1

Na zaslonu Začetni zaslon tapnite ter poiščite in tapnite .

2

Tapnite in nato

Sporočila z zvezdico.

3

Na seznamu se prikažejo vsa sporočila, označena z zvezdico.

Iskanje sporočil

1

Na zaslonu Začetni zaslon tapnite ter nato poiščite in tapnite .

2

Tapnite in nato

Iskanje.

3

Vnesite ključne besede za iskanje. Na seznamu se prikažejo rezultati iskanja.

60

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.