Sony Xperia E4g - Polnjenje naprave

background image

Polnjenje naprave

V vašo napravo smo vgradili baterijo, ki jo lahko polnite, zamenja pa jo lahko le

pooblaščeni servis družbe Sony ali družba Sony sama. Baterije nikoli ne poskušajte

odstraniti sami. Pri odpiranju lahko napravo poškodujete, s čimer boste izgubili garancijo.
Ko je naprava izdelana, je baterija delno napolnjena. Raven baterije je lahko zelo nizka,

kar je odvisno od tega, koliko časa je bila naprava zapakirana, preden ste jo kupili. Zato

priporočamo, da baterijo polnite vsaj 30 min, pred napravo prvič zaženete. Napravo

lahko med polnjenjem še vedno uporabljate. Več informacij o bateriji in izboljšanju

učinkovitosti delovanja najdete v razdelku

Upravljanje baterije in porabe

na strani 112 .

10

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Polnjenje naprave

1

Polnilnik naprave priključite v vtičnico.

2

Priključite del kabla USB v polnilnik (ali v vrata USB v računalniku).

3

Drug konec kabla pa v vrata micro USB naprave, tako da je simbol USB obrnjen

navzgor. Obvestilna lučka zasveti, ko se zažene postopek polnjenja.

4

Ko je naprava napolnjena, izključite kabel iz naprave tako, da ga povlečete

naravnost navzven. Priključka ne upogibajte.

Če se baterija v celoti izprazni, lahko traja nekaj minut, preden se zasveti obvestilna lučka in

se prikaže ikona za polnjenje .

Stanje obvestilne lučke baterije

Zelena

Raven napolnjenosti je več kot 90 %

Utripa rdeče

Baterija se polni, raven napolnjenosti pa je manjša od 15%

Oranžna

Baterija se polni, raven napolnjenosti pa je manjša od 90 %

11

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.