Sony Xperia E4g - Prvi zagon naprave

background image

Prvi zagon naprave

Ko napravo prvič zaženete, se odpre vodnik za namestitev, s katerim boste nastavili

osnovne nastavitve, se vpisali v spletne račune in prilagodili napravo po svojih željah. Če

imate na primer račun Sony Enterainment Network, se lahko tukaj vpišete vanj in ga takoj

nastavite.

Do vodnika za namestitev lahko dostopate tudi pozneje iz menija z nastavitvami.

Vklop naprave

Pred prvim vklopom naprave polnite baterijo najmanj 30 minut.

9

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

1

Pritisnite tipko za vklop/izklop in jo pridržite, dokler se naprava ne zatrese.

2

Po potrebi vpišite kodo PIN svoje kartice SIM in nato tapnite

.

3

Počakajte nekaj časa, da se naprava zažene.

Kodo PIN vaše kartice SIM prvotno določi vaš operater, vendar jo lahko pozneje spremenite v

meniju »Nastavitve«. Če želite popraviti napako pri vnosu kode PIN kartice SIM, tapnite

.

Izklop naprave

1

Pritisnite tipko za vklop in jo pridržite, dokler se ne odpre meni z možnostmi.

2

V meniju možnosti tapnite

Izklop.

3

Tapnite

V redu.

Naprava se bo morda zaustavila šele čez nekaj časa.