Sony Xperia E4g - Predvajanje videoposnetkov s programom Filmi

background image

Predvajanje videoposnetkov s programom Filmi

S programom Filmi lahko predvajate filme in drugo videovsebino, ki ste jih shranili ali

prenesli v svojo napravo. S programom Filmi lahko pridobite tudi plakate, povzetke

zgodb, informacije o zvrsti in podrobnosti o režiserju za vsak film. Filme lahko predvajate

tudi v drugih napravah, ki imajo vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem.

Nekaterih videodatotek morda ne bo mogoče predvajati s programom Filmi.

1

Prikaz menijskih možnosti

2

Prikaz zadnjega predvajanega videoposnetka

3

Povlecite od levega roba zaslona proti desnemu, če želite brskati po vseh prenesenih in shranjenih

videoposnetkih

4

Tapnite, da predvajate shranjene ali prenesene video datoteke.

5

Za prikaz vsebine se premaknite navzgor ali navzdol

Predvajanje videoposnetka v programu Filmi

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato poiščite ter tapnite

Filmi.

2

Poiščite in tapnite videoposnetek, ki ga želite predvajati. Če se videoposnetek ne

prikaže na zaslonu, povlecite levi rob zaslona v desno, da odprete meni začetnega

zaslona v programu Filmi, in tapnite videoposnetek, ki ga želite predvajati.

3

Če želite prikazati ali skriti ukaze, tapnite zaslon.

4

Če želite začasno prekiniti predvajanje, tapnite . Če želite nadaljevati predvajanje,

pa tapnite .

5

Če želite previti nazaj, povlecite vrstico napredovanja levo. Če želite omogočiti

hitro predvajanje, povlecite vrstico napredovanja desno.

Predvajane videoposnetka v zunanji napravi

1

Med predvajanjem videoposnetka, tapnite zaslon, če želite prikazati ukaze.

2

Tapnite >

Throw.

3

Izberite zunanjo napravo, v kateri boste predvajali videoposnetek. Če ni na voljo

nobena zunanja naprava, sledite navodilom na zaslonu za dodajanje naprave.

Spreminjanje nastavitev v programu Filmi

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato poiščite ter tapnite

Filmi.

2

Tapnite >

Nastavitve, nato po želji spremenite nastavitve.

93

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Spreminjanje nastavitev zvoka med predvajanjem videoposnetka

1

Med predvajanjem videoposnetka tapnite zaslon, da se prikažejo ukazi.

2

Tapnite in nato

Nastavitve zvoka.

3

Označite potrditvena polja za nastavitve zvoka, ki jih želite vključiti.

4

Ko končate, tapnite

V redu.

Souporaba videoposnetka

1

Med predvajanjem videoposnetka, ki je shranjen v mapi »Filmi« ali »TV-oddaje«,

pritisnite in nato tapnite

Skupna raba.

2

Tapnite program, ki ga želite uporabiti za souporabo izbranega videoposnetka, in

nato sledite ustreznim navodilom za pošiljanje videoposnetka.