Sony Xperia E4g - Prilagajanje tipkovnice Xperia

background image

Prilagajanje tipkovnice Xperia

Med vnašanjem besedila z zaslonsko tipkovnico lahko dostopate do nastavitev

tipkovnice ali drugih nastavitev za vnašanje besedila, s katerimi lahko nastavite možnosti

za jezike za pisanje, predvidevanje in popravke besedila, samodejne presledke in hitro

dodajanje pik. Tipkovnica lahko uporabi podatke programa E-pošta in drugih programov,

da se nauči vašega sloga pisanja. Na voljo imate tudi priročnik za prilagoditev, s katerim

nastavite večino osnovnih nastavitev za hitrejši začetek.

Dostop do nastavitev zaslonske tipkovnice

1

Če besedilo vnašate z zaslonsko tipkovnico, tapnite .

2

Tapnite , nato

Nastavitve tipkovnice in po želji spremenite nastavitve.

3

Če želite za vnos besedila dodati jezik za pisanje, tapnite

Jeziki pisanja in potrdite

ustrezna potrditvena polja.

4

Za potrditev tapnite

V redu.

Spreminjanje nastavitev za predloge besed

1

Če besedilo vnašate z zaslonsko tipkovnico, tapnite .

2

Tapnite in nato še

Nastavitve tipkovnice> Predlogi besed.

3

Izberite eno od možnosti.

Izbiranje načina vnosa

1

Med vnašanjem besedila z zaslonsko tipkovnico povlecite vrstico stanja navzdol,

da odprete ploščo z obvestili, nato pa tapnite

.

2

Izberite eno od možnosti.

Uporaba sloga za pisanje

1

Če besedilo vnašate z zaslonsko tipkovnico, tapnite .

2

Tapnite ,

Nastavitve tipkovnice > Uporabi moj slog pisanja in izberite vir.

Izbira razporeditve tipkovnice

Razporeditve tipkovnice so na voljo za zaslonsko tipkovnico in morda niso na voljo za vse

jezike pisanja.

1

Če besedilo vnašate z zaslonsko tipkovnico, tapnite .

2

Tapnite in nato še

Nastavitve tipkovnice.

3

Tapnite

Jeziki pisanja in nato še .

4

Izberite želeno razporeditev tipkovnice.

5

Tapnite

V redu, da potrdite.

45

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.