Sony Xperia E4g - Telefonska tipkovnica

background image

Telefonska tipkovnica

Telefonska tipkovnica je podobna standardni telefonski tipkovnici z 12 tipkami. Omogoča

vnos besedila s predvidevanjem in možnosti vnosa z več tapi. Način vnosa besedila s

telefonsko tipkovnico lahko aktivirate v nastavitvah tipkovnice. Telefonska tipkovnica je na

voljo le v pokončni usmerjenosti.

1 Izbira možnosti vnosa besedila. Tapnete lahko vsak znak enkrat in uporabite predlagane besede, lahko pa

večkrat tapnete tipko, dokler ne izberete želenega znaka.

2 Brisanje znaka pred kazalcem.

3 Vnos preloma vrstice ali potrditev vnosa besedila.

4 Vnos presledka.

5 Prikaz simbolov in čustvenih simbolov.

6 Prikaz številk.

7 Spreminjanje velikih/malih črk ali vklop funkcije Caps Lock.

Prvo odpiranje telefonske tipkovnice

1

Tapnite polje za vnos besedila, nato pa tapnite .

2

Tapnite in nato

Nastavitve tipkovnice.

3

Tapnite

Pokončna tipkovnica, nato pa izberite možnost Telefonska tipkovnica.

43

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Vnašanje besedila s telefonsko tipkovnico

Če se na telefonski tipkovnici prikaže , vsako tipko tapnite le enkrat, tudi če

želena črka ni prva na tipki. Tapnite besedo, ki se prikaže, ali tapnite

, če si

želite ogledati več predlogov besed in besedo izbrati na seznamu.

Če se na telefonski tipkovnici prikaže , tapnite zaslonsko tipko znaka, ki ga želite

vnesti. Tapkajte ta gumb, dokler ni izbran želeni znak. Nato za naslednji znak, ki ga

želite vnesti, ponovite postopek, in tako dalje za vse znake.

Vnašanje številk s telefonsko tipkovnico

Ko je prikazana telefonska tipkovnica, tapnite . Prikaže se telefonska tipkovnica

s številkami.

Vnašanje simbolov in smeškov s telefonsko tipkovnico

1

Ko je prikazana telefonska tipkovnica, tapnite

. Prikaže se mreža s simboli in

smeški.

2

Če si želite ogledati več možnosti, se premaknite navzgor ali navzdol. Če želite

izbrati simbol ali smeška, ga tapnite.