Sony Xperia E4g - Vnašanje besedila z govorom

background image

Vnašanje besedila z govorom

Ko vnašate besedilo, lahko namesto tipkovnice uporabite funkcijo za vnos z govorom.

Preprosto izgovorite besede, ki jih želite vnesti. Vnos z govorom je eksperimentalna

tehnologija družbe Google™, na voljo pa je za številne jezike in regije.

Omogočanje govornega vhoda

1

Če besedilo vnašate z zaslonsko tipkovnico, tapnite .

2

Tapnite in nato

Nastavitve tipkovnice.

3

Potrdite potrditveno polje

Googlova tipka za glasovni vnos.

4

Če želite shraniti nastavitve, tapnite . Ikona mikrofona se prikaže na zaslonski

tipkovnici.

Vnašanje besedila z govorom

1

Odprite zaslonsko tipkovnico.

2

Tapnite . Ko se odpre , začnite govoriti, da vnesete besedilo.

3

Ko končate, znova tapnite . Prikaže se predlagano besedilo.

4

Po potrebi besedilo uredite ročno.

Če želite prikazati tipkovnico in ročno vnesti besedilo, tapnite

.